Menu


08-05-2019
PPP_logo

Zaproszenie do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej do Hiszpanii

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Hiszpanii w dniach 25 – 27 czerwca 2019 r.

więcej
30-04-2019
analiza_rynku

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest przez MIiR zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP  oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą  nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

więcej
10-04-2019

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Raport podsumowujący z analiz przedrealizacyjnych

Publikowany materiał prezentuje proces przygotowania przedsięwzięcia PPP. Obejmuje analizy wykonane przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego. Analizy przeprowadzili doradcy zewnętrzni, którzy wspierają realizację projektu. Ich prace finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

więcej
02-04-2019

Zapraszamy do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Szkocji w dniach 21-23 maja 2019 r.

więcej
02-04-2019

Zaproszenie do udziału w drugiej serii warsztatów specjalistycznych

Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach specjalistycznych z zakresu przeprowadzania postępowania przetargowego PPP, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER)

więcej
02-04-2019

Ósmy numer Biuletynu PPP

Zapraszamy do zapoznania się z nowym, wyjątkowym numerem biuletynu PPP poświęconym tematyce PPP w sektorze ochrony zdrowia

więcej
11-03-2019

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji. Raport z analizy przedrealizacyjnej

Publikowany materiał prezentuje proces przygotowania przedsięwzięcia PPP. Obejmuje analizy wykonane przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego. Analizy przeprowadzili doradcy zewnętrzni, którzy wspierają realizację projektu. Ich prace finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

więcej
21-02-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla skarbników i służb finansowych

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz ze Związkiem Miast Polskich zaprasza do udziału w szkoleniach dla skarbników i służb finansowych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej
14-02-2019

Zielone światło z ministerstwa dla budowy mieszkań w Giżycku w formule PPP

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał opinię, z której wynika, że planowana przez samorząd Giżycka budowa 100 mieszkań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)  jest zasadna. To pierwsza taka opinia wydana po nowelizacji ustawy o PPP.

więcej
09-01-2019

Raporty z analiz przedrealizacyjnych – Krakowski Szybki Tramwaj i Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dwoma raportami z analiz przedrealizacyjnych, które publikujemy dziś na stronie Platformy PPP. Materiały podsumowują analizy przeprowadzone ze wsparciem MIiR i dotyczą dwóch projektów realizowanych przez samorząd Miasta Krakowa („Budowa linii tramwajowej KST, etap IV” oraz „Budowa, utrzymanie i zarządzenie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”).

więcej