Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-08-2015
droga dwupasmowa

Trwa procedura wyboru partnera prywatnego dla pilotażowego projektu ppp w sektorze dróg samorządowych

O udzielenie zamówienia na przebudowę dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim, ogłoszonego w kwietniu br. przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu ubiega się 10-ciu wykonawców, którzy w wymaganym terminie do 9 czerwca 2015 r. złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego.  

więcej
24-08-2015
budynek sądu

Zapewnienie finansowania dla pierwszego rządowego projektu ppp w Polsce

Podpisanie umowy dotyczącej finansowania to kolejny kamień milowy na ścieżce realizacji pierwszego projektu ppp w obszarze sądownictwa, któremu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udziela merytorycznego wsparcia od pierwszego etapu wdrażania.

więcej
05-08-2015
stetoskop

24 inwestycje w naborze projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule PPP i potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

więcej
15-07-2015
logo Związku Banków Polskich

Z bankami o ppp

Związek Banków Polskich 14 lipca 2015 r. zorganizował dla przedstawicieli banków seminarium dotyczące finansowania projektów oraz dużych i średnich przedsiębiorstw z udziałem środków publicznych. Zasadniczym tematem seminarium była kwestia finansowania przedsięwzięć w formule ppp, ze szczególnym uwzględnieniem projektów hybrydowych.

więcej
14-07-2015
paragraf

Nowe przepisy dla projektów hybrydowych

4 lipca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej nr 2015/1076 ustanawiające na  dodatkowe przepisy dotyczące zastąpienia beneficjenta i stosownych obowiązków oraz minimalne wymogi, które mają być zawarte w umowach partnerstwa publiczno-prywatnego finansowanych z funduszy europejskich.

więcej
30-06-2015
Prezydium IX ZS

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspiera projekty ppp

Możliwości wsparcia przygotowania projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – to główny temat IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP. Obradom, które odbyły się 29 czerwca 2015 r. przewodniczył, wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.

więcej
23-06-2015

Trwa nabór projektów z sektora zdrowia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) prowadzi nabór projektów ppp z sektora ochrony zdrowia dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia.

więcej
19-06-2015
telekomunikacja_IT_ok

Raport z przygotowania i realizacji projektów hybrydowych z sektora telekomunikacjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Materiał prezentuje informacje nt. 10 projektów hybrydowych realizowanych w okresie finansowym 2007-2013. Projekty z sektora telekomunikacyjnego w opisywanej perspektywie finansowej stanowią zdecydowaną większość, ponad 60% w układzie ilościowym i ponad 70% w układzie wartościowym, a ich średnia wartość wynosi 285 mln zł.

więcej
10-06-2015
Droga

Dziesięć wniosków w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Trwa postępowanie na wybór partnera prywatnego dla pilotażowego projektu "Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim",  wspieranego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Platformy PPP. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął 9 czerwca 2015 r. O dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym złożono w terminie 10 wniosków.

więcej
08-06-2015
Spalarnia odpadów w Poznaniu

Poznańska spalarnia odpadów w formule ppp coraz bliżej

Prace inwestycyjne w ramach projektu System gospodarki odpadami dla miasta Poznania coraz bardziej zaawansowane. Dotychczasowe dokonania w ramach największego projektu hybrydowego w Polsce zostały podsumowane podczas konferencji "Budujemy Razem", która miała miejsce 2-3 czerwca 2015 r. w Poznaniu.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska