Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

28-05-2015
Trwa nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia

Trwa nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) prowadzi nabór projektów ppp z sektora ochrony zdrowia dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia.

więcej
18-05-2015

O ppp dla lubuskich samorządowców

14-15 maja 2015 r. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizowały w Łagowie Lubuskim konferencję „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju Gminy”, podczas której m. in. zaprezentowano informację o partnerstwie publiczno-prywatnym i możliwościach jego wykorzystania.

więcej
12-05-2015

O koncesjach i ppp na Uniwersytecie Śląskim

11 maja 2015 r. odbyła się konferencja naukowa pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych". Wydarzenie było zorganizowane przez  Fundację Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

więcej
07-05-2015
logo BGK

Wsparcie projektów ppp jednym z tematów konferencji BGK

Partnerstwo publiczno-prywatne było jednym z tematów poruszanych podczas zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego 6-7 maja 2015 r. konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego „Finansowanie projektów samorządowych - czas na indywidualizm i innowacje".

więcej
04-05-2015
paragraf

Zamówienia publiczne i koncesje - nowe ustawy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektami ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

więcej
09-04-2015
paragraf

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

18 marca 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak podpisała Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Dokument wszedł w życie tego samego dnia.

więcej
07-04-2015
droga asfaltowa, jednopasmowa, dwukierunkowa, wije się wśród pól

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu szuka partnera prywatnego

Pilotażowy projekt Platformy PPP w sektorze dróg samorządowych pn. "Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim" realizowane w formule partnerstwa publiczno - prywatnego wchodzi w kluczową fazę procesu poszukiwania partnera.

więcej
02-04-2015
Panele słoneczne

Kolejna umowa Ministerstwa na doradztwo dla pilotażu ppp (efektywność energetyczna)

Projekt pn. „Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu” został objęty wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W dniu 1 kwietnia 2015 r. została podpisana umowa z doradcą, wyłonionym w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zapewnienia kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zawarta umowa jest finansowana z Programu Pomoc Techniczna, a jej wartość wynosi niespełna 667 tys. zł.

więcej
20-03-2015
Polsko-Francusko-Brytyjska Konferencja PPP

Polsko-Francusko-Brytyjska Konferencja PPP

20 marca 2015 r. odbyła się Polsko-Francusko-Brytyjska Konferencja PPP. Wydarzenie było organizowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ambasadę Brytyjską i Ambasadę Francji oraz Francusko-Polską Izbę Gospodarczą i Brytyjsko-Polską Izbę Handlową.

więcej
05-03-2015
podpisanie umowy - Józef Kiełbasa - Dyr. Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Mirosław Józefczuk, Przemysław Szulfer - WARBUD Infrast.

Pierwsza umowa ppp w administracji rządowej

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego powstanie nowa siedziba Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 5 marca 2015 r. podpisano umowę na zaprojektowanie, budowę oraz 20-letnie utrzymanie i zarządzanie siedzibą sądu. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju od początku wspierało sąd w przygotowaniu tej inwestycji.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska