Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

16-11-2015
droga

Kolejny etap procedury wyboru partnera prywatnego pilotażowego projektu ppp

Rozpoczął się kolejny etap procedury wyboru partnera prywatnego do projektu ppp w sektorze dróg samorządowych w województwie dolnośląskim.

więcej
10-11-2015
Logotyp Platformy PPP składający się z trzech liter P i napisu Platforma

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule ppp. W wyniku oceny wybrane zostaną Projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

więcej
09-11-2015
książka

Zarządzanie projektem ppp w okresie obowiązywania umowy. Zalecenia dotyczącego prawidłowego zarządzania

Przekazujemy Państwu kolejną publikację przygotowaną w ramach Platformy PPP pt.  „Zarządzanie projektem ppp w okresie obowiązywania umowy. Zalecenia dotyczącego prawidłowego zarządzania”.  Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim.

więcej
02-11-2015
logo Platformy PPP

Wybieramy doradców dla projektów ppp

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło przetarg ograniczony na zawarcie umowy ramowej dotyczącej doradztwa i warsztatów specjalistycznych w zakresie przygotowania do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.

więcej
02-11-2015
paragraf

Wynagrodzenie dla partnera prywatnego w ramach umowy ppp wydatkiem majątkowym

27 października 2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji przygotowaną przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, której celem jest stworzenie ram prawnych dla efektywnego prowadzenia procesów rewitalizacji. Ustawą wprowadzono jednocześnie zmianę w przepisach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w zakresie kwalifikowania płatności dokonywanych przez samorządy na rzecz partnera prywatnego.

więcej
26-10-2015
Logo Krajowej Polityki Miejskiej

Wsparcie dla miejskich projektów ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zostaną ukierunkowane na projekty służące rozwojowi miast dzięki przyjętej 20 października 2015 r. Krajowej Polityce Miejskiej 2023. MIiR w ramach tzw. Centrum Wiedzy o PPP dla projektów miejskich planuje wsparcie przygotowania dla przedsięwzięć ppp, w tym koncesji i projektów hybrydowych.

więcej
21-10-2015
Logo Forum dla wolności i rozwoju

O ppp podczas I Forum dla Wolności i Rozwoju

28 października 2015 r. odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony partnerstwu publiczno-prywatnemu, w którym wezmą udział przedstawiciele banków, wykonawców, doradców. Do udziału w wydarzeniu jako reprezentant instytucji rządowych został zaproszony przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Panel zostanie poświęcony konkretnym postulatom zmian prawnych w zakresie ppp. Zostanie przeprowadzony w ramach I Forum dla Wolności i Rozwoju, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

więcej
09-10-2015
logo_zdrowie

Nabór projektów w sektorze ochrony zdrowia – zakończono wstępną ocenę zgłoszonych inwestycji.

10 projektów zostało zakwalifikowanych do kolejnego etapu w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w maju 2015 r. naboru projektów w sektorze zdrowia. Średnia szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych w tej grupie projektów wynosi około 170 mln zł.
więcej
07-10-2015
szpital_sosnowiec

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu szuka partnera prywatnego

Pilotażowy projekt Platformy PPP w sektorze efektywności energetycznej pn. Poprawa właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu wchodzi w kluczową fazę procesu poszukiwania partnera.

więcej
06-10-2015

Rola i korzystanie z usług doradców przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów PPP

Przekazujemy Państwu kolejną publikację przygotowaną w ramach Platformy PPP pt.   "Rola i korzystanie z usług doradców przy przygotowywaniu i wdrażaniu projektów PPP”.  Materiał stanowi tłumaczenie dokumentu wydanego przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) w języku angielskim.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska