Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

30-06-2015
Prezydium IX ZS

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspiera projekty ppp

Możliwości wsparcia przygotowania projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – to główny temat IX posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP. Obradom, które odbyły się 29 czerwca 2015 r. przewodniczył, wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.

więcej
23-06-2015

Trwa nabór projektów z sektora zdrowia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) prowadzi nabór projektów ppp z sektora ochrony zdrowia dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia.

więcej
19-06-2015
telekomunikacja_IT_ok

Raport z przygotowania i realizacji projektów hybrydowych z sektora telekomunikacjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Materiał prezentuje informacje nt. 10 projektów hybrydowych realizowanych w okresie finansowym 2007-2013. Projekty z sektora telekomunikacyjnego w opisywanej perspektywie finansowej stanowią zdecydowaną większość, ponad 60% w układzie ilościowym i ponad 70% w układzie wartościowym, a ich średnia wartość wynosi 285 mln zł.

więcej
10-06-2015
Droga

Dziesięć wniosków w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu drogowego Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Trwa postępowanie na wybór partnera prywatnego dla pilotażowego projektu "Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim",  wspieranego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Platformy PPP. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął 9 czerwca 2015 r. O dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym złożono w terminie 10 wniosków.

więcej
08-06-2015
Spalarnia odpadów w Poznaniu

Poznańska spalarnia odpadów w formule ppp coraz bliżej

Prace inwestycyjne w ramach projektu System gospodarki odpadami dla miasta Poznania coraz bardziej zaawansowane. Dotychczasowe dokonania w ramach największego projektu hybrydowego w Polsce zostały podsumowane podczas konferencji "Budujemy Razem", która miała miejsce 2-3 czerwca 2015 r. w Poznaniu.

więcej
28-05-2015
Trwa nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia

Trwa nabór projektów PPP z sektora ochrony zdrowia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) prowadzi nabór projektów ppp z sektora ochrony zdrowia dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia.

więcej
18-05-2015

O ppp dla lubuskich samorządowców

14-15 maja 2015 r. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizowały w Łagowie Lubuskim konferencję „Pozyskiwanie inwestorów a strategia rozwoju Gminy”, podczas której m. in. zaprezentowano informację o partnerstwie publiczno-prywatnym i możliwościach jego wykorzystania.

więcej
12-05-2015

O koncesjach i ppp na Uniwersytecie Śląskim

11 maja 2015 r. odbyła się konferencja naukowa pt. "Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych". Wydarzenie było zorganizowane przez  Fundację Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

więcej
07-05-2015
logo BGK

Wsparcie projektów ppp jednym z tematów konferencji BGK

Partnerstwo publiczno-prywatne było jednym z tematów poruszanych podczas zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego 6-7 maja 2015 r. konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego „Finansowanie projektów samorządowych - czas na indywidualizm i innowacje".

więcej
04-05-2015
paragraf

Zamówienia publiczne i koncesje - nowe ustawy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można zapoznać się z projektami ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska