Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

11-04-2016
Uroczyste otwarcie. Na zdjęciu uczestnicy spotkania.

Wbicie „pierwszej łopaty” w pierwszym rządowym projekcie ppp wspieranym przez Ministerstwo Rozwoju

7 kwietnia 2016 r., czyli ponad rok od podpisania umowy i prawie po czterech latach intensywnych prac wszystkich stron zaangażowanych w realizację projektu, miało miejsce symboliczne „wbicie pierwszej łopaty”. Rozpoczęcie etapu inwestycyjnego nastąpiło kilka miesięcy wcześniej niż zakładał pierwotny harmonogram realizacji projektu.

więcej
29-03-2016
Szpital w Sosnowcu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego

Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli wnioski w postępowaniu o zamówienie publiczne na poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu zostaną zaproszeni do udziału w I rundzie dialogu 9 maja 2016 r.

więcej
19-02-2016
Okładka podręcznika PPP w rewitalizacji

Partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała podręcznik poświęcony najważniejszm elementom projektów ppp realizowanych w sektorze rewitalizacji. Autorzy podręcznika starali się  odpowiedzieć na podstawowe pytania: W jaki sposób realizować projekty rewitalizacyjne? W jaki sposób w większym niż dotąd stopniu włączać w te procesy sektor prywatny, aby tym samym korzystać z jego wiedzy, doświadczenia i osiągać efekty synergiczne?

więcej
15-02-2016
Logo Platformy Parnterstwa Publiczno-Prywatnego (trzy literki PPP i napis Platforma)

Wydłużenie terminu zgłoszeń w ramach naboru prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju

Ogłoszony w listopadzie 2015 r. nabór dotyczy potencjalnych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego planowanych do realizacji przez podmioty publiczne. Ministerstwo Rozwoju planuje udzielić wsparcia wybranej grupie projektów w zakresie przygotowania postępowania przetargowego na wybór partnera.

więcej
03-02-2016
Szpital w Sosnowcu z lotu ptaka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu jest w trakcie procedury wyboru partnera prywatnego

22 stycznia 2016 r.  zakończono procedurę oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego. O udzielenie zamówienia na poprawę właściwości energetycznych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu ubiega się trzech wykonawców.

więcej
11-01-2016
Logo składające się z trzech liter PPP i napisu 4kraków.net

Planowane ogłoszenie na wybór partnera prywatnego

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, działający w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, prowadzi ostatni etap prac przed ponownym ogłoszeniem postępowania na wybór partnera prywatnego w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. "Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Eisenberga w Krakowie". Projekt ten został nagrodzony w 3 edycji konkursu 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

więcej
23-12-2015
23122015_publikacja_proj_hybrydowe

Nowa publikacja o projektach hybrydowych 2014-2020

W celu propagowania wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie łączenia formuły ppp z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej prezentujemy Państwu publikację pn. Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy UE 2014-2020.

więcej
21-12-2015
droga

Zakończono I rundę dialogu konkurencyjnego

Od 30 listopada do 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyła się I runda dialogu konkurencyjnego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na przebudowę i utrzymanie dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim.

więcej
17-12-2015

Raport z podpisania umowy ppp i zamknięcia finansowego w pierwszym rządowym projekcie ppp

W ramach Platformy PPP przygotowana została czwarta publikacja na temat budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Raport poświęcony został  w głównej mierze kluczowym działaniom zrealizowanym na etapie  finalizacji umowy ppp i uzgodnień finansowych. Dla uzyskania całościowego spojrzenia na procesy, które miały miejsce w całym dotychczasowym cyklu życia projektu, cześć zagadnień, jak np. rekomendacje dla przyszłych zamawiających, zmiany w strukturze organizacyjnej czy kalendarium zdarzeń, przedstawiono od początku wdrażania projektu. 

więcej
16-12-2015
Logotyp Platformy PPP

Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów ppp dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule ppp. W wyniku oceny wybrane zostaną Projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska