Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

07-08-2019
analiza_rynku

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Opracowanie i monitoring baz danych o partnerstwach publiczno-prywatnych realizowany jest przez MIiR zgodnie z działaniami określonymi w Polityce Rządu w zakresie rozwoju PPP  oraz zgodnie ze znowelizowaną ustawą o PPP określającą  nowe zasady monitoringu inwestycji PPP.

więcej
25-07-2019

Dziewiąty numer Biuletynu PPP

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem Biuletynu PPP poświęconym zamknięciu finansowemu w projektach PPP
więcej
11-06-2019

Opracowanie nowej analizy pn. „Wpływ zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oddaje do rąk czytelników analizę pn. „Wpływ zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny”. Opracowanie ma charakter praktycznego przewodnika przygotowanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w tym znowelizowaną Ustawą o finansach publicznych i Ustawą o PPP.

więcej
08-05-2019
PPP_logo

Zaproszenie do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej do Hiszpanii

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Hiszpanii w dniach 25 – 27 czerwca 2019 r.

więcej
10-04-2019

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Raport podsumowujący z analiz przedrealizacyjnych

Publikowany materiał prezentuje proces przygotowania przedsięwzięcia PPP. Obejmuje analizy wykonane przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego. Analizy przeprowadzili doradcy zewnętrzni, którzy wspierają realizację projektu. Ich prace finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

więcej
02-04-2019

Zapraszamy do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Szkocji w dniach 21-23 maja 2019 r.

więcej
02-04-2019

Zaproszenie do udziału w drugiej serii warsztatów specjalistycznych

Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach specjalistycznych z zakresu przeprowadzania postępowania przetargowego PPP, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER)

więcej
02-04-2019

Ósmy numer Biuletynu PPP

Zapraszamy do zapoznania się z nowym, wyjątkowym numerem biuletynu PPP poświęconym tematyce PPP w sektorze ochrony zdrowia

więcej
11-03-2019

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji. Raport z analizy przedrealizacyjnej

Publikowany materiał prezentuje proces przygotowania przedsięwzięcia PPP. Obejmuje analizy wykonane przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego. Analizy przeprowadzili doradcy zewnętrzni, którzy wspierają realizację projektu. Ich prace finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

więcej
21-02-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla skarbników i służb finansowych

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz ze Związkiem Miast Polskich zaprasza do udziału w szkoleniach dla skarbników i służb finansowych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska