Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

22-03-2018

Zapraszamy do udziału w krajowych wizytach studyjnych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce!

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w krajowych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej
22-03-2018
analiza_rynku

Aktualizacja bazy zamierzeń inwestycyjnych PPP i raportu o rynku PPP

Baza zawiera zweryfikowaną i aktualną na dzień 31 grudnia 2017 r. listę zamierzeń inwestycyjnych PPP, zarówno już tych oficjalnie ogłoszonych, jak i planowanych do uruchomienia w najbliższym czasie. W bazie znajduje się obecnie 157 projektów o łącznej wartości ok. 56 mld zł. Wśród projektów planowanych dominują sektory: efektywność energetyczna, sport i turystyka, usługi i infrastruktura transportowa, budynki publiczne i ochrona zdrowia. Zdecydowaną większość projektów w tej grupie stanowią inwestycje i usługi o małej wartości (do 50 mln zł), jednak 12 projektów to projekty powyżej miliarda każdy.

więcej
16-03-2018

Konferencja 5xP: Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Pomoc Publiczna

26–27 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi organizuje konferencję poświęconą roli realizacji projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pomocy publicznej dla rozwoju regionu. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich spółek komunalnych oraz instytucji budżetowych.

więcej
09-03-2018

Nowelizacja ustawy o PPP trafiła do Sejmu

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw został 8 marca 2018 r. przekazany do prac parlamentarnych.

więcej
21-02-2018
mini_mini

Przeszkolono około 740 osób! – podsumowanie cyklu szkoleń regionalnych PPP

Łącznie prawie 740 osób, w tym 410 samorządowców przeszkolonych w samej tylko jesiennej turze szkoleń regionalnych, to efekt cyklu 16 szkoleń z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dla  przedstawicieli samorządów, realizowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

więcej
31-01-2018
czerwiensk_basen

Gmina Czerwieńsk poszukuje Inwestora Prywatnego

Gmina Czerwieńsk zaprasza do przystąpienia do testów rynkowych poprzez wypełnienie Ankiety Inwestora Prywatnego w ramach planowanej Inwestycji budowy ośrodka rekreacyjno wypoczynkowego z basenem odkrytym w Czerwieńsku.

więcej
19-01-2018
biuletyn_3

Trzeci numer Biuletynu partnerstwa publiczno–prywatnego

Zapraszamy do zapoznania się z trzecim numerem Biuletynu partnerstwa publiczno–prywatnego, wydanego w ramach projektu pn. Rozwój partnerstwa publiczno–prywatnego w Polsce  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

więcej
19-01-2018

Zapraszamy do udziału w krajowej wizycie studyjnej w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce!

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w drugiej krajowej wizycie studyjnej, realizowanej w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej
02-01-2018

Zakończono etap inwestycyjny w pierwszym rządowym projekcie PPP

Prawie pół roku przed planowanym terminem zakończono prace budowlane nowego obiektu Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Ministerstwo Rozwoju od samego początku realizacji inwestycji wspiera Zamawiającego w charakterze doradcy.

więcej
28-12-2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach profilowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce!

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w szkoleniach profilowanych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska