Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-04-2019

Zaproszenie do udziału w drugiej serii warsztatów specjalistycznych

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach specjalistycznych z zakresu przeprowadzania postępowania przetargowego PPP, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).

Seria warsztatów specjalistycznych skierowana jest do pracowników jednostek administracji publicznej szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, posiadających już doświadczenie lub ogólną wiedzę nt. realizacji przedsięwzięć PPP, zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie realizacji inwestycji PPP.

Warsztaty ukierunkowane będą na przedstawienie zagadnień związanych z postępowaniem przetargowym PPP, takich jak: przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postępowania, przeprowadzenie postępowania, sfinalizowanie umowy PPP, kluczowe czynniki sukcesu postępowania PPP.

Przedmiotem pierwszego dnia warsztatu będą wypracowane w ramach Projektu Wytyczne dotyczące przeprowadzenia postępowania przetargowego PPP. Z kolei drugi dzień warsztatu zostanie przeprowadzony na bazie doświadczeń z konkretnych projektów PPP, również tych objętych wsparciem doradczym MIiR (doświadczenia w zakresie przygotowania dokumentacji do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, przebiegu samej procedury jego wyłonienia, jak również konstrukcji umowy PPP).

Warsztaty będą dwudniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce warsztatu. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków Projektu. Ukończenie warsztatu potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na warsztat w formularzu rejestracyjnym, wybierając jeden z ośmiu dostępnych terminów. Z uwagi na limit 30 osób na jeden warsztat, w całym cyklu warsztatów specjalistycznych mogą wziąć udział dwie osoby z danej jednostki. Szczegóły znajdują się w Regulaminie warsztatów specjalistycznych.

 

Ramowa agenda warsztatu (PDF 377 KB)Harmonogram warsztatów specjalistycznych*:

7-8 maja 2019 r. - Warszawa, siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - zrealizowane

15-16 maja 2019 r. - Wrocław - zrealizowane

29-30 maja 2019 r. - Warszawa, siedziba Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju -zrealizowane

5-6 czerwca 2019 r. - Kraków - odwołane

12-13 czerwca 2019 r. - Gdańsk - zrealizowane

4-5 września 2019 r. - Wrocław

11-12 września 2019 r. – Kraków

18-19 września 2019 r. - Gdańsk

15-16 października 2019 r. - Kraków

* terminy warsztatów mogą ulec zmianie w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób na wybrany termin

Szczegółowych informacji w sprawie warsztatów udziela:

Pani Katarzyna Vitkovska, tel. 22 273 84 85, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@miir.gov.pl 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska