Menu


02-04-2019

Zapraszamy do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Departament Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej PPP w Szkocji w dniach 21-23 maja 2019 r.

Motywem przewodnim wizyty w Szkocji będą przedsięwzięcia PPP z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków, a jej celem podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP.


Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do decydentów i osób zainteresowanych tematyką PPP i zajmujących się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, planujących realizację przedsięwzięć ze wskazanych sektorów w tej formule.

Wyjazd studyjny jest realizowany w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER).
 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 17 kwietnia 2019 r.
na adres: elzbieta.nowosiadly@centrum-ppp.pl

Informacje o kolejnych 2 wizytach w 2019 roku zostaną zamieszczone wkrótce.

 

Agenda wizyty do Wielkiej Brytanii

Regulamin wizyt

Formularz zgłoszeniowy

 

Szczegółowych informacji w sprawie wizyt udziela pracownik Fundacji Centrum PPP:
Bartosz Mysiorski, bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl , tel. 519-138-517