Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-12-2018

XIII posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

Kategoria: Działania Platformy | Dotyczy: horyzontalny

18 grudnia 2018 r. przedstawiciele podmiotów publicznych zrzeszonych w Platformie PPP spotkają się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju na posiedzeniu Zespołu Sterującego.

Na spotkaniu omówimy:

  • dotychczasowe działania MIiR w obszarze PPP i plany na rok 2019,
  • nowe możliwości i obowiązki, jakie wynikają dla podmiotów publicznych, a w szczególności dla JST, z nowelizacji ustawy o PPP,
  • wytyczne dot. przygotowania i realizacji projektów PPP opracowane przez MIiR,
  • zagadnienia związane z szacowaniem budżetu projektu PPP.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy również przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Gdańsku, który zaprezentuje projekt budowy i utrzymania parkingów w Gdańsku oraz przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, który przybliży uczestnikom kwestie zamknięcia finansowego projektów PPP.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska