Menu


19-09-2018

Wytyczne PPP

 

 

Wytyczne PPP

 

Tom I: Przygotowanie projektów

Tom II: Postępowanie przetargowe

Tom III A: Wzór umowy o PPP - w przygotowaniu

Tom III B: Wzór umowy koncesji na roboty budowlane - w przygotowaniu

Tom III C: Wzór umowy o PPP (PPP w formie spółki) - w przygotowaniu