Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-11-2018

Wytyczne PPP – postępowanie przetargowe

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do lektury drugiego tomu rządowych Wytycznych  PPP nt.  postępowania przetargowego. Opracowanie Wytycznych PPP jest jednym z zadań resortu, które zostało wskazane w Polityce Rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Tom II stanowi spójną całość z opublikowanym wcześniej Tomem I Wytycznych dot. przygotowania projektów – całość dopełni Tom III, zawierający wzory umów PPP.

Tom II Wytycznych PPP to praktyczny przewodnik, w którym, krok po kroku, opisano sposób przygotowania i  realizacji rekomendowanych działań na etapie postępowania przetargowego, tj. wyboru partnera prywatnego.  Jak zaznaczył we wstępie do publikacji Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński „W niniejszym tomie Wytycznych w zwięzły, przystępny i kompleksowy sposób przedstawiono specyfikę trybu negocjacyjnego, zgodnie z którym odbywa się wybór partnera prywatnego. Szczególnej staranności dołożono, aby podkreślić w Wytycznych wszystkie najistotniejsze cechy postępowania PPP, które wyróżniają tę procedurę na tle tradycyjnych trybów znanych z PZP, i które mają swoje znamienne konsekwencje na późniejszych etapach realizacji inwestycji.”

W odnośnych Wytycznych przedstawiono rekomendacje zarówno dla projektów realizowanych na podstawie ustawy o PPP, jak również ustawy o umowie koncesji. Wytyczne dotyczą zarówno inwestycji dużych powyżej 40 mln PLN nakładów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć PPP poniżej tej kwoty.

 

Tom II Wytyczne PPP - Postępowanie przetargowe (PDF 5,83 MB)

Załącznik 1. Przykładowy harmonogram Dialogu Konkurencyjnego z udziałem 5 Partnerów Prywatnych zakwalifikowanych do udziału w dialogu zaplanowanym na 5 rund (DOC 52 KB)

Załącznik 2. Przykładowy harmonogram Negocjacji z udziałem 5 Koncesjonariuszy zakwalifikowanych do udziału w Negocjacjach zaplanowanych na 4 rundy w Postępowaniu Koncesyjnym (DOC 36 KB)

Załącznik 3. Przykładowa agenda I rundy Dialogu Konkurencyjnego (DOC 47 KB)

Załącznik 4. Przykładowa agenda III rundy Negocjacji w Postępowaniu Koncesyjnym (DOC 43 KB)

Załącznik 5. Proponowany harmonogram Dialogu Konkurencyjnego dla Partnera Prywatnego 1 (DOC 27 KB)

Załącznik 6. Proponowany harmonogram Negocjacji dla Koncesjonariusza 1 w Postępowaniu Koncesyjnym (DOC 20 KB)

Załącznik 7. Przykładowe zagadnienia do dyskusji w trakcie rund Dialogu Konkurencyjnego zaproponowane przez Podmiot Publiczny (DOC 22 MB)

Załącznik 8. Przykładowe zagadnienia do dyskusji w trakcie rund Negocjacji zaproponowane przez Zamawiającego w Postępowaniu Koncesyjnym (DOC 20 KB)

Załącznik 9. Przykładowy Regulamin Negocjacji (DOC 35 KB)

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska