Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


27-06-2018

Warsztaty PPP w sektorze drogownictwa w dniu 26 czerwca 2018

26 czerwca 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyły się Sektorowe Warsztaty Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w sektorze drogownictwa. Organizatorem była Fundacja Centrum PPP a patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 
Ideą warsztatów sektorowych PPP było nawiązanie otwartego dialogu, dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego, między firmami sektora prywatnego a podmiotami publicznymi. Warsztaty są platformą interaktywnych spotkań oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie PPP i stanowią kontynuację szkoleń problemowych organizowanych w ramach Projektu Partnerskiego pn. „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”, współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2040, Działania 2.18.
 
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele podmiotów publicznych planujących realizację przedsięwzięć PPP w sektorze dróg w Polsce na szczeblu centralnym (Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) oraz przedstawiciele JST. Głos zabierali również partnerzy prywatni zainteresowani projektami w sektorze transportu, przedstawiciele firm doradczych oraz instytucji finansujących (BGK, PFR). W ramach warsztatów dyskutowano m.in. o doświadczeniach zagranicznych w zakresie projektów drogowych realizowanych w formule PPP oraz o najlepszych praktykach, które mogłyby być wykorzystane na rynku polskim.

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska