Menu


11-03-2019

Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji. Raport z analizy przedrealizacyjnej

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Publikowany materiał prezentuje proces przygotowania przedsięwzięcia PPP. Obejmuje analizy wykonane przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego. Analizy przeprowadzili doradcy zewnętrzni, którzy wspierają realizację projektu. Ich prace finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt Tarnowa został pozytywnie oceniony w naborze projektów PPP przeprowadzonym przez MIiR (przeczytaj o aktualnym naborze) i korzysta ze wsparcia zespołu doradców prawnych, ekonomiczno-finansowych i technicznych finansowanych przez Ministerstwo.

Projekt zakłada budowę i utrzymanie techniczne budynku publicznego. Budynek ma być przeznaczony na funkcje biurowe, edukacyjne, ekspozycyjne, laboratoryjne oraz konferencyjno-szkoleniowe, a także na lokalizację infrastruktury IT.

Rolą partnera prywatnego w projekcie będzie zaprojektowanie, budowa, częściowe wyposażenie oraz utrzymanie techniczne budynku. Partner prywatny zobligowany będzie także do zapewnienia finansowania budowy budynku. W zamian otrzymana wynagrodzenie. Będzie ono wypłacane przez Tarnów w formie cyklicznej opłaty za dostępność na podstawie umowy o PPP. Czas trwania umowy przyjęto wstępnie na co najmniej 19 lat.

Do udziału w projekcie zgłosiło się kilka podmiotów prywatnych. Tarnów obecnie prowadzi ocenę tych podmiotów w celu wyboru 3 wykonawców z którymi zostanie przeprowadzony dialog konkurencyjny. Celem dialogu będzie ustalenie szczegółowych warunków na jakich podmiot publiczny chciałby zrealizować projekt.


Raport z realizacji etapu I: Analizy przedrealizacyjne - wersja sktócona PDF (1,03 MB)