Menu


10-04-2019

Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości. Raport podsumowujący z analiz przedrealizacyjnych

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Publikowany materiał prezentuje proces przygotowania przedsięwzięcia PPP. Obejmuje analizy wykonane przed uruchomieniem postępowania na wybór partnera prywatnego. Analizy przeprowadzili doradcy zewnętrzni, którzy wspierają realizację projektu. Ich prace finansuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Projekt Staszowa został pozytywnie oceniony w naborze projektów PPP przeprowadzonym przez MIiR (przeczytaj o aktualnym naborze) i korzysta ze wsparcia zespołu doradców prawnych, ekonomiczno-finansowych i technicznych finansowanych przez Ministerstwo.
Planowane przedsięwzięcie polega na zaadaptowaniu nieruchomości należących do Gminy Staszów oraz jej spółek podległych, na potrzeby Staszewskiego Centrum Przedsiębiorczości. Dzięki planowanej inwestycji stworzone zostaną dogodne warunki potrzebne do rozwoju, co przełoży się na podniesienie konkurencyjności regionu, pobudzenie przedsiębiorczości, powstanie nowych firm produkcyjnych i usługowych, a także poszerzenie działalności firm już istniejących.

Raport podsumowujący  z analiz przedrealizacyjnych

 

 

staszow

 Wizualizacja Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości