Menu


09-01-2019

Raporty z analiz przedrealizacyjnych – Krakowski Szybki Tramwaj i Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dwoma raportami z analiz przedrealizacyjnych, które publikujemy dziś na stronie Platformy PPP. Materiały podsumowują analizy przeprowadzone ze wsparciem MIiR i dotyczą dwóch projektów realizowanych przez samorząd Miasta Krakowa („Budowa linii tramwajowej KST, etap IV” oraz „Budowa, utrzymanie i zarządzenie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie”).

Obydwa projekty zostały pozytywnie ocenione w naborach projektów PPP przeprowadzonych przez MIiR (przeczytaj o aktualnym naborze) i korzystają ze wsparcia zespołu doradców prawnych, ekonomiczno-finansowych i technicznych zakontraktowanych przez Ministerstwo. Warunkiem korzystania ze wsparcia jest zgoda na publikację wybranych materiałów wytworzonych w ramach pracy doradców. Wersje raportów, które dziś publikujemy, są skrócone w stosunku do wersji oryginalnych mniej więcej o połowę. Usunięto z nich w szczególności szczegółowe dane finansowe obrazujące założenia i szacunki przyjęte przez stronę publiczną – tak aby upublicznienie materiału nie wpłynęło negatywnie na pozycję negocjacyjną Promotora w nadchodzącym dialogu z partnerami prywatnymi.

Analizy przedrealizacyjne wykonano na przełomie 2017 i 2018 r., a zatem jeszcze przed publikacją wytycznych MIiR w zakresie przygotowania projektów PPP oraz wejściem w życie ustawy nowelizującej przepisy związane z realizacją projektów PPP, które wprowadziły m.in. na oznaczenie tego rodzaju analiz pojęcie Oceny Efektywności. Mimo to praca wykonana w ramach obydwu projektów wciąż stanowi naszym zdaniem przykład dobrego przygotowania przedsięwzięcia PPP, który zachowuje swoją wartość również po wejściu w życie znowelizowanego prawa i wytycznych.

Projekt budowy Centrum Obsługi Inwestora wkracza obecnie w fazę dialogu konkurencyjnego – pierwsza tura rozmów z partnerami prywatnymi planowana jest na luty 2019 r. W projekcie rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju Promotor w najbliższym czasie ogłosi wyniki oceny wniosków o udział w postępowaniu (prekwalifikacja) oraz tzw. „krótką listę” partnerów prywatnych dopuszczonych do udziału w dialogu konkurencyjnym.

 

Pliki do pobrania: