Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-10-2018

Pakietowe PPP w mieszkalnictwie – warsztaty

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w sierpniu 2018 roku zainaugurowali program grupowania projektów PPP tzw. ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne pakietowe”.

Program ma na celu ograniczenie kosztów oraz zwiększenie możliwości realizacji projektów w formule PPP, także w przypadku małych projektów, w szczególności realizowanych przez mniejsze jednostki samorządu terytorialnego. Mniejsze samorządy będą mogły dzięki temu efektywniej współpracować, inwestować i oszczędzać.

W ramach programu MIiR oraz PFR udzielają wsparcia merytorycznego oraz finansowego dla  samorządów, które zainteresowane są realizacją projektów PPP we współpracy z innymi samorządami.

Jednym z działań wdrażających program była organizacja w dniu 10 października 2018 r. przez MIiR oraz PFR Nieruchomości (d. BGK Nieruchomości) warsztatów dla przedstawicieli samorządów z całej Polski, zainteresowanych taką formułą realizacji zadań w sektorze mieszkalnictwa.  

Spotkanie otworzył Minister Jerzy Kwieciński, który wskazał, że Rząd dąży do tego by PPP stało się równorzędną formą realizacji inwestycji, rozważaną przez podmioty publiczne przy wyborze najbardziej efektywnych dla nich rozwiązań. Podkreślił również, że priorytetem dla Rządu jest program Mieszkanie plus, który może być realizowany również z wykorzystaniem formuły PPP. Jedną z korzyści wykorzystania PPP przy inwestycjach mieszkaniowych jest zaspokojenie potrzeb  samorządów w tym zakresie,  bez konieczności dalszego zadłużania się.

Podczas warsztatów przedstawiono również formy wsparcia samorządów przez MIiR, PFR oraz d. BGK Nieruchomości. Omówiono też założenia oraz zalety pakietowania projektów PPP tj. sytuacji w której grupa samorządów będzie przeprowadzała wspólnie jedno postępowanie dotyczące kilku inwestycji i udzielała wspólnego zamówienia publicznego na wykonanie określonych prac w formule PPP. To rozwiązanie, pozwoli na zwiększenie siły negocjacyjnej samorządów w rozmowach z potencjalnym partnerem prywatnym, a także rozłożenie kosztów postępowania na kilka podmiotów. Pakietowanie pozwoli również na włączenie do postępowań mniejszych projektów, dotychczas za małych dla zainteresowania nimi partnerów prywatnych, a co za tym idzie osiągnięcie efektu skali.

Warsztaty stały się również okazją do wymiany doświadczeń oraz przedstawienia planów samorządów związanych z mieszkalnictwem, które mamy nadzieję zaowocują nawiązaniem współpracy pomiędzy samorządami w celu wspólnej realizacji zadań.   

Warsztaty zostały sfinansowane w ramach projektu pomocy technicznej  POPT 2014-2020.

 


 

Minister Jerzy Kwieciński

 

Warsztaty PPP pakietowe

 

Warsztaty PPP pakietowe

  

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska