Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


19-09-2018

Konferencja "Nowa rzeczywistość PPP"

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

18 września 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pod hasłem „Nowa rzeczywistość PPP”.

Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w konferencji zgłosiło się blisko 400 osób, przedstawicieli sektora prywatnego, administracji  publicznej szczebla centralnego i samorządowego, a także firm doradczych i instytucji finansowych.

Spotkanie było okazją do podsumowania działań prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wynikających z uchwalonej ponad rok temu Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno – prywatnego.

Zaprezentowano między innymi najistotniejsze zmiany prawne, które wchodzą w życie w dniu 19 września 2018 r. w ramach nowelizacji Ustawy o PPP.

Ministerstwo podsumowało również działalność edukacyjną prowadzoną w związku z realizacją projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POWER, w ramach której zorganizowano dotychczas szkolenia dla ponad 1200 osób i opublikowano materiały i broszury z informacjami na temat zrealizowanych projektów PPP.

W trakcie konferencji odbyła się debata, podczas której eksperci tj. przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego, instytucji finansujących oraz organizacji pozarządowych dyskutowali czy i pod jakimi warunkami nowelizacja ustawy wpłynie na rozwój rynku PPP w Polsce.

W kolejnej części przedstawiciel BGK przedstawił rynek PPP z punktu widzenia instytucji finansujących. Natomiast  Ministerstwo opowiedziało o działaniach jakie podejmuje w celu wspierania rozwoju rynku PPP.
Następnie Ministerstwo Infrastruktury omówiło projekty drogowe planowane do realizacji w formule PPP. Swoimi doświadczeniami w realizacji projektów PPP, wspieranych przez MIiR, podzielili się również przedstawiciele samorządów tj. Miasta i Gminy Staszów, Miasta Krakowa oraz Miasta Tarnowa.

Odbyła się również druga debata, w której eksperci tj. przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego oraz organizacji pozarządowych dyskutowali czy partnerstwo publiczno-prywatne może wpłynąć na lepszą jakość życia w miastach.  

Podczas konferencji mówiono także o nowych Wytycznych PPP dotyczących przygotowania projektów, które właśnie zostały udostępnione przez Ministerstwo oraz o dobrych praktykach w zakresie realizacji projektów PPP.

Na zakończenie konferencji podsumowano, że wszystkie działania podejmowane przez resort rozwoju mają na celu zwiększenie dynamiki rynku PPP w Polsce. Natomiast wspólne działania Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Polskim Funduszem Rozwoju mają na celu zidentyfikowanie pilotażowych grup małych samorządów, które będą chciały wspólnie realizować projekty z wykorzystaniem formuły PPP, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie liczby podpisanych umów PPP. 

Zachęcamy Państwa do śledzenia naszej strony ppp.gov.pl, gdzie w kolejnych newsach ukaże się  między innymi film relacjonujący przebieg konferencji, relacja z debat konferencji, a także  artykuł prasowy.   


 

 

 

Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 

 

Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

 

Debata "Jak nowelizacja ustawy wpłynie na rozwój rynku PPP"

 

 

Otwarcie konferencji "Nowa rzeczywistość PPP"

 

 

Lilianna Bogusz, Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

 

Patryk Darowski, Zastępca Dyrektora w Departamencie Finansowania Strukturalnego, Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych, Ministerstwo Infrastruktury

 

 

Janina Pokrywa, Dyrektor, Zarząd Inwestycji Miejskich Kraków

  

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska