Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-03-2018

Konferencja 5xP: Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Pomoc Publiczna

26–27 marca 2018 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi organizuje konferencję poświęconą roli realizacji projektów w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz pomocy publicznej dla rozwoju regionu. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich spółek komunalnych oraz instytucji budżetowych.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie tematyce partnerstwa publiczno-prywatnego. Spotkanie posłuży do przedstawienia dobrych praktyk i ciekawych przykładów stosowania modelu PPP w zakresie efektywności energetycznej, modernizacji oświetlenia, inwestycji drogowych, obiektów kubaturowych oraz inwestycji rekreacyjno-sportowych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele samorządów, doradcy oraz inwestorzy prywatni, który podzielą się swoimi doświadczeniami oraz przedstawią rekomendacje mające na celu sprawniejszą realizację projektów PPP w przyszłości.

Drugi dzień będzie dedykowany zagadnieniom z obszaru stosowania konstrukcji powierzeniowej w finansowaniu usług publicznych na przykładzie publicznego kolejowego transportu zbiorowego oraz rewitalizacji. Zaproszeni do współpracy eksperci zaprezentują możliwości i zasady finansowania usług powierzonych. Seminarium zakończy dyskusja nt. szans i zagrożeń stosowania modelu powierzenia.


Program konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na dedykowanej stronie organizatora

  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska