Menu


29-06-2017

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EIPP) – nowe funkcje

Kategoria: Aktualności | Dotyczy: horyzontalny

Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EIPP, portal) działa w sieci od czerwca 2016 r., zapewniając platformę internetową informującą międzynarodowych inwestorów o unijnych projektach inwestycyjnych. Opublikowano już informacje na temat ponad 160 projektów, obejmujących przeszło 25 sektorów o dużym potencjale gospodarczym.

W czerwcu 2017 r., a więc rok po uruchomieniu Portalu, wprowadzono w nim nowe funkcje, aby spełnić prośby użytkowników i zwiększyć użyteczność Portalu:

  • obecnie minimalna wartość projektu wynosi tylko 1 mln EUR, co daje szansę na publikację także mniejszym projektom, np. zgłoszonym przez gminy, regiony lub przedsiębiorstwa typu start-up;
  • publikacja informacji o projektach jest bezpłatna dla wszystkich promotorów projektów, zarówno publicznych, jak i prywatnych;
  • MyEIPP: promotorzy projektów mogą rejestrować swoje projekty online;
  • także inwestorzy mogą się rejestrować przez internet, a niebawem będą mogli zamówić aktualizacje informacji o projektach, które ich interesują.

Opracowywane są także dalsze funkcje internetowe. Komisja prowadzi obecnie kompleksową i ukierunkowaną kampanię promocyjną, aby dotrzeć do promotorów i inwestorów.

Więcej informacji:
Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EIPP) jest wielojęzyczną internetową platformą zapewniającą większą widoczność i przejrzystość informacji na temat unijnych projektów i możliwości inwestycyjnych. EIPP jest ważnym instrumentem zainicjowanego przez Komisję Europejską ambitnego planu inwestycyjnego dla Europy, którego celem jest wsparcie finansowania projektów inwestycyjnych w całej UE, obejmujących wszystkie sektory gospodarki.

Promotorzy unijnych projektów mogą rejestrować swoje projekty w portalu, dzięki czemu informacje te trafiają do rozległej sieci międzynarodowych inwestorów, co pomaga w zdobyciu finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju. Portal zawiera przejrzysty wykaz planowanych przyszłych projektów inwestycyjnych w UE.
Aby projekt mógł zostać opublikowany w EIPP, musi spełniać następujące kryteria kwalifikowalności:

  • jego łączne koszty wynoszą co najmniej 1 mln EUR; 
  • należy do jednego z 25 określonych obszarów o wysokiej ekonomicznej wartości dodanej;
  • ma rozpocząć się w ciągu trzech lat od zgłoszenia;
  • jest prowadzony przez publiczny lub prywatny podmiot prawny mający siedzibę w państwie członkowskim UE;
  • jest zgodny ze wszystkimi stosownymi przepisami unijnymi i krajowymi.

Promotorzy mogą zgłaszać projekty w języku polskim, a Komisja Europejska zapewni i opublikuje bezpłatne tłumaczenie tych informacji na język angielski. Dzięki temu inwestorzy, którzy szukają możliwości inwestycji w obszarach takich jak transport, opieka zdrowotna, energia ze źródeł odnawialnych czy technologie cyfrowe, bądź są zainteresowani finansowaniem MŚP, mogą łatwo znaleźć wszystkie informacje w tym centralnym portalu i wybierać z szerokiej oferty rentownych projektów. W portalu inwestorzy mogą szukać możliwości inwestowania według swoich własnych preferencji, za pomocą zaawansowanych kryteriów wyszukiwania i filtrowania.

 

Odwiedź Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych EIPP

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: eipp-project@ec.europa.eu