Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-04-2018

2 kolejne projekty wspierane przez MIiR czekają na zgłoszenia zainteresowanych partnerów prywatnych do dialogu konkurencyjnego

4 i 6 kwietnia ukazały się w suplemencie do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o zamówieniach na wybór partnerów prywatnych dla dwóch projektów PPP realizowanych przez Miasto Kraków: budowy i utrzymania Centrum Obsługi Inwestora (COI) oraz budowy i utrzymania nowego odcinka Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST).

Wybór partnerów do realizacji obu projektów odbywa się w trybie dialogu konkurencyjnego. Miasto czeka na wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu do 10 maja 2018 r. (projekt COI) oraz 16 maja 2018 r. (projekt KST).

Zespół doradców zapewniony obu projektom przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wykonał już analizy przedrealizacyjne, łącznie ze zbudowaniem modeli finansowych i przeprowadzeniem testów rynkowych dla tych przedsięwzięć PPP. Doradcy MIiR będą wspierać Kraków także w przeprowadzeniu dialogu konkurencyjnego, przygotowaniu dokumentów przetargowych, jak również przy ocenie otrzymanych ofert.

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska