Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-04-2014

III. Wybór Partnera Prywatnego


Etap wyboru partnera prywatnego obejmuje dokumentację wzorcową dotyczącą udzielania zamówienia publicznego, porozumienia finansowe i sfinansowanie uzgodnień finansowych, w tym: ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, informacja o wyborze wykonawcy, udostępnienie niezbędnych pisemnych wyjaśnień.


Gospodarka odpadami - Poznań

 

Sport i rekreacja – Solec-Zdrój

 

Efektywność energetyczna - Karczew

 

 Drogi - Dąbrowa Górnicza

 

Wzorcowa dokumentacja przetargowa, dotycząca efektywności energetycznej w obszarze oświetlenia ulicznego. Oryginalny materiał został opracowany przez Partnerschaften Deutschland w języku niemieckim. Niniejszy materiał stanowi tłumaczenie oryginału:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska