Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-11-2014

I. Identyfikacja projektu


Etap identyfikacji projektu zawiera krótkie podsumowanie najważniejszych zagadnień związanych z fazą identyfikacji projektu, która poprzedza fazę przygotowania i fazę zamówienia. Faza identyfikacji jest istotna, ponieważ pozwala ustalić, czy wybrany projekt może (i powinien) zostać zrealizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zamiast tradycyjnego zamówienia publicznego.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska