Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-11-2013

Raport - Przygotowanie i realizacja projektu hybrydowego "Kompleks Mineralnych Basenów w Solcu Zdroju"

W celu wzbogacenia dyskusji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i przede wszystkim  propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie, oddajemy do Państwa rąk Raport prezentujący opis ścieżki przygotowania i realizacji projektu hybrydowego pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu –Zdroju”.

Wybrany projekt jest obecnie jedynym projektem hybrydowym w Polsce, który uzyskał tzw. zamknięcie finansowe - jest on realizowany w ramach  Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ), Priorytet II, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu. Jako jedyny z kraju, został on umieszczony na liście projektów hybrydowych, opracowanej przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC) - inicjatywę Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Niniejszy materiał stanowi nie tylko opis drogi - osiąganych kamieni milowych - jaką musi przejść projekt hybrydowy, ale również próbę wskazania odpowiednich jej kierunków, poprzez przykłady konkretnych rozwiązań. Wnioski sformułowane na przykładzie projektu w Solcu-Zdroju identyfikują niektóre bariery wdrażania projektów hybrydowych w Polsce.

Zawarte w publikacji rekomendacje i wnioski systemowe, mogą zostać wykorzystane w realizacji innych projektów hybrydowych nie tylko przez potencjalnych partnerów publicznych i ich doradców, ale również przez poszczególne instytucje systemu wdrażania funduszy unijnych.

Raport powstał w Departamencie Przygotowania Projektów Indywidualnych MRR, we współpracy i dzięki uprzejmości  przedstawicieli Departamentu Funduszy Strukturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz pracowników Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury  Raportu!

Pobierz pliki:

Raport prezentujący opis ścieżki przygotowania i realizacji projektu hybrydowego pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu-Zdroju” Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,58 MB)

  

Wizualizacja kompleksów mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

                      Wizualizacja kompleksów mineralnych basenów w Solcu-Zdroju

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska