Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-12-2012

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej - Etap I

Prezentujemy Państwu kolejną publikację przygotowaną w ramach Platformy PPP pt. „Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap I". Obejmuje on prace projektowe w okresie: od unieważnionego postępowania na wybór partnera prywatnego w 2010 r.  - do publikacji ogłoszenia dla nowego postępowania na wybór partnera prywatnego w styczniu 2012 r.

Wybrany projekt jest obecnie jedynym realizowanym projektem drogowym ppp w Polsce, w którym planowane jest wykorzystanie opłaty za dostępność.

Niniejszy materiał stanowi opis działań, jakie muszą zostać podjęte w celu realizacji projektu.  Na przykładzie konkretnych działań przy projekcie w Dąbrowie Górniczej zostały sformułowane wnioski identyfikujące niektóre bariery wdrażania projektów ppp w Polsce. Dlatego też zawarte w publikacji rekomendacje i wnioski, a także dokumenty, mogą stanowić materiał wyjściowy przy przygotowaniu innych projektów przez potencjalnych partnerów publicznych i ich doradców.

Raport powstał w Departamencie Przygotowania Projektów Indywidualnych MRR, we współpracy i dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Po otwarciu i ocenie ofert, sporządzony zostanie kolejny raport oceniający powodzenie (lub jego brak) w postępowaniu z roku 2012 r.

Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury Raportu!

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej – Etap I, listopad 2012 Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (351 KB)


1. Memorandum finansowe Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (227 KB)

2. Wniosek o wszczęcie postępowania Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (125 KB)

3. Ogłoszenie o zamówieniu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (151 KB)

4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (99 KB)

5. Projekt umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (419 KB)

6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,07 MB)


7. Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w tym określenie wymagań dotyczących eksploatacji i utrzymania drogi Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (341 KB)

8. Ogłoszenie o zamówieniu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (154 KB)

 

 

Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej

Ślad drogi w projekcie zaznaczony został kolorem fioletowym

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska