Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-05-2013

Informacja "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"

Mając na uwadze cele Platformy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego związane z popularyzacją praktyk i doświadczeń związanych z realizacją projektów ppp prezentujemy Państwu informację dotyczącą projektu z sektora efektywności energetycznej pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Publikacja stanowi opis przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, realizowanego w formule ppp, w celu uzyskania oszczędności    w wydatkach eksploatacyjnych obiektów publicznych, ponoszonych przez partnera publicznego. Celem publikacji jest przybliżenie praktycznych doświadczeń tym samorządom, które zainteresowane są realizacją podobnych inwestycji z udziałem sektora prywatnego. W opracowaniu najwięcej uwagi poświęcono warunkom współpracy stron, zapisanym w umowie ppp oraz  zagadnieniom związanym z rozliczeniem finansowym stron.

Materiał został przygotowany przez Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego MRR we współpracy i dzięki uprzejmości Burmistrza Karczewa oraz jego doradców – Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Informujemy jednocześnie, że w czasie warsztatów dot. partnerstwa publiczno – prywatnego w sektorze efektywności energetycznej, zaplanowanych na dzień 8 maja br. we Wrocławiu, przedstawiciele Karczewa zaprezentują informacje dotyczące przygotowania i realizacji przedmiotowego projektu. Szczegóły organizacyjne na temat ww. warsztatów dostępne są tutaj  

 

Pobierz plik: 

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (338 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska