Menu


21-12-2015

E-przewodnik PPP


Cel i kontekst E-przewodnika PPP  

Autorzy e-przewodnika PPP starali się wskazać aktualne analizy, raporty, opracowania dostępne bezpłatnie w internecie w języku polskim. W tym celu powstał e-przewodnik PPP, którego celem jest ułatwienie podmiotom zainteresowanym ppp inicjowanie i wdrażanie projektów ppp oraz przybliżenie im najważniejszych procedur.

E-przewodnik PPP można wykorzystywać na kilka sposobów, jako:

  • ogólny przewodnik po problematyce ppp,
  • wprowadzanie do informacji, jakie należy uzyskać od doradców w dziedzinie ppp,
  • punkt wyjścia do lepszego poznania określonych aspektów struktury partnerstw publiczno-prywatnych.

Zagadnienia w e-przewodniku są dostępne poprzez:

Po kliknięciu na dane hasło otwiera się lista publikacji w których wskazano: zagadnienie związane z danym hasłem, tytuł publikacji, wydawcę, datę publikacji oraz w niektórych przypadkach krótkie opisy poszczególnych pozycji.

Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa  Rozwoju (MR) i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto MIR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszych publikacjach czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność.    

E-przewodnik ppp zawiera odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. Wartość e-przewodnika PPP zależy ostatecznie od wartości informacji zawartych w tekstach  źródłowych. MR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Jeśli e-przewodnik PPP powinien być uzupełniony o  dostępną w internecie publikację prosimy o kontakt mailowy pod adresem ppp@mr.gov.pl.