Menu


O Platformie


Platforma współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego utworzona z inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest odpowiedzią na oczekiwania publiczne i rynkowe Ma ona wypełnić lukę w zakresie pomocy administracji rządowej w przygotowaniu i wdrażaniu projektów ppp. Platforma stanowi forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów.

Bezpośrednie cele Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego są dwa:

  • Pierwszym jest skuteczna realizacja projektów aktualnie przygotowywanych oraz wsparcie sektora publicznego w celu przygotowania dobrych projektów na następną perspektywę finansową 2014-2020.
  • Drugim celem jest stworzenie warunków do swobodnego, kreatywnego działania przez instytucje publiczne oraz dobre przygotowanie kadr. Bezpośrednie doświadczenie i nauka przez działanie pozwolą również na doskonalenie rozwiązań prawno-instytucjonalnych i stosowanie najkorzystniejszych modeli finansowych.

Rezultatem powyższych działań powinny być m. in: upowszechnienie modelu ppp, bardziej efektywna administracja mniejsze koszty przygotowania projektów dzięki dostarczeniu gotowych, standardowych pakietów dokumentacyjnych do wykorzystania przez instytucje zamawiające. Do wsparcia uprawniona jest każda instytucja publiczna.

W czerwcu 2013 r. została opracowana broszura przestawiająca w syntetycznej formie organizację Platformy PPP, jej cele i główne obszary działań. Zawiera ona ponadto opisy lub formy wsparcia przez Platformę PPP projektów z sektorów: dróg samorządowych, ochrony zdrowia, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami oraz budynków kubaturowych (projekt administracji państwowej). 

Z uwagi na szczególną rolę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w systemie wdrażania funduszy europejskich, w publikacji możemy przeczytać o kluczowym obszarze zainteresowania Platformy PPP, jakim są projekty hybrydowe, zarówno w obecnej, jak i przyszłej perspektywie finansowej UE.  

 

Działania byłego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rzecz partnerstwa publiczno-prywatnego (PDF 1,7 MB)