Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-12-2012

Przedstawiciele Europejskiego Centrum Wiedzy PPP, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzili w MRR warsztaty dla członków Platformy PPP

18 grudnia 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyły się warsztaty dla członków Platformy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przygotowane dzięki współpracy   MRR i Europejskiego Centrum Wiedzy PPP (EPEC).  Warsztaty, poprowadzone przez przedstawicieli EPEC, EBOR oraz NFOŚiGW, podzielone zostały na trzy bloki tematyczne: Efektywność energetyczna w PPP; Łączenie Funduszy Europejskich i PPP w nowej perspektywie 2014-2020; PPP w statystyce-podział ryzyk i raportowanie zobowiązań - Praktyczny przewodnik.

W pierwszej części warsztatów ekspert EPEC zapoznał słuchaczy z zaletami stosowania rozwiązań efektywnego wykorzystania energii. Wśród niezaprzeczalnych korzyści, jakie może ono przynieść, obok oszczędności finansowych i wpływu na ochronę klimatu, wskazał na znaczenie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań tego typu, np. na wzrost zatrudnienia na rynkach lokalnych (na przykładzie Francji). Omówił ponadto przepisy przyjętej jesienią tego roku dyrektywy unijnej o efektywności energetycznej (2012/27/WE).

Przedstawiciele EPEC, EBOR oraz NFOŚiGW przeprowadzili w MRR warsztaty dla członków Platformy PPP

 

W kolejnym wystąpieniu  przedstawiciel Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju podkreślił zaangażowanie tej instytucji w projekty efektywności energetycznej w Polsce. Celem programów EBOR jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez partnerstwo publiczno – prywatne, na podstawie umów o świadczenie gwarantowanych usług energetycznych. Podniesiona została także kwestia barier w realizacji przedsięwzięć efektywności energetycznej - obok braku odpowiedniej wiedzy i doświadczenia po stronie publicznej - sytuacja finansowa samorzadów i będące jej konsekwencją, zaciąganie przez nie długoletnich zobowiązań na projekty związane z oszczędzaniem energii.

Temat instrumentów finansowych na rzecz projektów efektywności energetycznej kontynuował przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Wymienił on źródła pochodzenia środków w portfelu, którym dysponuje Fundusz, takich jak  środki statutowe, środki pochodzące z opłat zastępczych i kar,  środki ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz środki unijne. Celem wszystkich tych środków jest wsparcie projektów, optymalizacja i racjonalizacja zużycia energii. Prelegent wskazał na projekt rozwiązania, które może umożliwiać w przyszłości udzielanie pożyczek przez NFOŚiGW na rzecz przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO). 

 

Przedstawiciele EPEC, EBOR oraz NFOŚiGW przeprowadzili w MRR warsztaty dla członków Platformy PPP

 

Prezentacja poświęcona łączeniu środków unijnych i PPP, wygłoszona przez eksperta z EPEC, koncentrowała się na planowanych przez EPEC pracach nad łączeniem funduszy UE z PPP. Za zalety wprowadzenia środków unijnych do projektów PPP, prelegent uznał mechanizmy ograniczenia ryzyka, zmniejszenie luk rynkowych, zapewnienie dodatkowej płynności oraz rosnącej wykonalności finansowej. 

Podczas warsztatów omówiono także analizę zagadnienia statystycznego ujmowania zobowiązań wynikających z umów PPP.   

 

Pobierz pliki:
EPEC i efektywność energetyczna Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2,06 MB) 
Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu efektywności energetycznej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,27 MB) 
Planowane prace EPEC nad łączeniem funduszy UE z PPP Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (238 KB) 
PPP – ujęcie statystyczne: praktyczny przewodnik Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (282 KB) 
Finansowanie efektywności energetycznej w Polsce: doświadczenia EBOiR Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (991 KB)  

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska