Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-05-2013

Warsztaty Platformy PPP poświęcone projektom ppp w sektorze efektywności energetycznej

8 maja 2013 r. we Wrocławiu odbyły się warsztaty poświęcone przygotowaniu i realizacji projektów w sektorze efektywności energetycznej z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przy wsparciu ze strony Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Celem spotkania było przybliżenie zainteresowanym podmiotom publicznym doświadczeń z realizacji projektu z sektora efektywności energetycznej w modelu ppp oraz dyskusja na temat perspektyw rozwoju rynku projektów, w tym z wykorzystaniem formuły Przedsiębiorstwa usług energetycznych (ang. Energy Service Company ESCO). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędów miast i gmin, uczelni, stowarzyszeń oraz spółek publicznych z różnych branż. W czasie warsztatów przedyskutowano problematykę dotyczącą różnych praktycznych aspektów przygotowania projektu w tym sektorze, ze wskazaniem na istniejące problemy i bariery. Omówiono również zagadnienia związane z potencjalnymi źródłami finansowania inwestycji tego typu, w tym plany w zakresie wsparcia dla sektora efektywności energetycznej z tytułu środków polityki spójności w okresie 2014-2020.

20130514_warsztaty_ee
Prezentacja Bartłomieja Tkaczyka, zastępcy burmistrza w Karczewie


Poniżej, w formie plików do pobrania prezentujemy szczegółową agendę wydarzenia oraz prezentacje, które zostały wygłoszone w trakcie warsztatów.

Informujemy również, że na stronie internetowej Platformy PPP dostępna jest szczegółowa informacja na temat projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Link do materiału w tej sprawie został również zamieszony w zakładce "Publikacje" 

Pobierz pliki:

Agenda warsztatów Platformy PPP - 8 maja 2013 r. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (59,1 KB)

1. Działania Platformy PPP w zakresie wsparcia projektów ppp, Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, MRR Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (807 KB)

2. System wdrażania projektów ppp w Gminie Karczew, Urząd Gminy Karczew Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (3,67 MB)

3. Podział zadań i ryzyk w projekcie dot. termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w formule ppp, Urząd Gminy Karczew Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,48 MB)

4. Koncepcja finansowania projektów w formule ESCO ze środków NFOŚiGW i założenia do umowy EPC,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (767 KB)

5. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej. Bariery i możliwości, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (2 MB)

6. Wsparcie polityki spójności dla projektów sektora efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020, Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, MRR Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie  (853 KB)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska