Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-11-2011

Spotkanie Grupy Roboczej Europejskiego Centrum Wiedzy PPP ds. łączenia funduszy europejskich z partnerstwem publiczno-prywatnym

1 grudnia 2011 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie, odbędzie się spotkanie Grupy Roboczej Europejskiego Centrum Wiedzy PPP ds. łączenia funduszy europejskich z partnerstwem publiczno-prywatnym (EPEC Working Group - Combining EU funds and PPPs). Celem spotkania jest omówienie spraw łączenia funduszy UE z PPP, a w szczególności przegląd projektów regulacji (rozporzadzeń) na nową perspektywę finansową 2014-2020 pod kątem PPP (Review of EU Funds General Regulation). 

Spotkania Grup Roboczych EPEC mają charakter zamkniętych dyskusji w gronie członków EPEC, przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Komisji Europejskiej i zwykle odbywają się w Brukseli. Ze względu na temat i polską prezydencję najbliższe spotkanie w 1 grudnia 2011 r. odbędzie się w Warszawie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uzgodniło z EPEC, że w pierwszej części obrad wezmą udział, poza członkami EPEC, także przedstawiciele wybranych, szczególnie zainteresowanych tematem instytucji polskich: ministerstw i samorządów realizujących najbardziej zaawansowane projekty PPP, członków Platformy PPP. Nie jest natomiast przewidziany udział podmiotów prywatnych.

W części I spotkania zostaną zaprezentowane 2 projekty hybrydowe realizowane w Polsce oraz, na ich przykładzie, przedstawione będą praktyczne problemy związane z łączeniem funduszy i PPP. Są to prezentacje: System gospodarki odpadami dla miasta Poznania oraz Budowa Centralnego Parku Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku "Termy Gostynińskie". Przedstawiciele EPEC , KE i MRR przedstawią podsumowanie zidentyfikowanych barier i przeszkód stojących na drodze realizacji istniejących projektów hybrydowych w obecnej perspektywie finansowej oraz założenia nowych regulacji na okres 2014-2020. 

Część druga spotkania, juz tylko z udziałem członków EPEC, poświęcona będzie dyskusji nad nową perspektywą finansową i szerszym włączaniu modelu PPP.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska