Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-08-2013

Dokumentacja dot. zaproszenia do składania ofertDokumentacja dotycząca zaproszenia do składania ofert (czerwiec-sierpień 2012)Przedmiotowe dokumenty tworzą zaproszenie do składania ofert przekazane uczestnikom dialogu konkurencyjnego w dniu 1 sierpnia 2012 r. Termin na składanie ofert upłynął w dniu 15 listopada 2012 r. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, które następnie podlegały ocenie. Prezentowane dokumenty nie uwzględniają zmian wprowadzonych do SIWZ na etapie składania ofert. W ramach publikowanych dokumentów nie udostępniamy Programu Funkcjonalno-Użytkowego (stanowiącego III Rozdział SIWZ), z uwagi na fakt, iż Urząd Miasta Poznania objął dokument w całości klauzulą poufności.

Lista udostępnianych dokumentów:

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska