Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-11-2012

Analizy doradców

 

Analizy doradców na etapie przed ogłoszeniem o zamówieniu (styczeń – marzec 2011)

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów wytworzonych w ramach niniejszego etapu. W celu uzyskania dostępu do dokumentu oraz zapoznania się z jego opisem należy kliknąć na jeden z poniższych tytułów.

1. Opis niezbędnych do podjęcia kluczowych działań w celu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w terminie określonym przez miasto wraz ze wskazaniem podstawowych ryzyk Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (147 KB)

 Dokument został przygotowany w celu oceny możliwości realizacji projektu w oparciu o dotychczas wytworzoną dokumentację oraz z uwzględnieniem założeń przyjętych przez Miasto.

Struktura dokumentu:

 1. Określenie wstępnej struktury prawnej Projektu oraz trybu wyboru partnera prywatnego
  1. struktura Projektu
   1. tryb postępowania
   2. Zatwierdzenie przez Miasto kluczowych paramentów finansowych Projektu
 2. Przeprowadzenie badania rynku
 3. Przygotowanie opisu potrzeb i wymagań Miasta
 4. Określenie warunków udziału w postępowaniu w celu wyłonienia podmiotów, z którymi prowadzone będą negocjacje (dialog)
 5. Określenie kryteriów oceny ofert, jakimi Miasto będzie kierowało się przy wyborze najkorzystniejszej oferty
 6. Rozpoczęcie działań promocyjnych w celu zapewnienia konkurencyjności procesu pozyskania partnera prywatnego.

2. Harmonogram przygotowania projektu Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (201 KB)

 Dokument wyszczególnia działania planowane i przeprowadzone w związku z procesem pozyskania partnera prywatnego od momentu zaangażowania doradców MRR do momentu zawarcia umowy z wybranym partnerem prywatnym, z uwzględnieniem działań związanych z pozyskaniem dotacji UE. Prezentowana wersja uwzględnia wprowadzane na bieżąco modyfikacje. Jest  aktualna wg. stanu na dzień przekazania zaproszenia do składania ofert do partnerów prywatnych tj. na początek sierpnia 2012 r. Dokument został przygotowany przez doradców MRR: Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. oraz Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa, a następnie był aktualizowany przez podmioty zaangażowane w proces wyboru partnera prywatnego po stronie miasta Poznań.

 

3. Raport dla MRR w sprawie struktury prawnej przedsięwzięcia dotyczącego zaprojektowania, budowy i utrzymania Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (539 KB)

Dokument został przygotowany w celu podsumowania ustaleń wynikających z analizy dokumentacji zastanej w projekcie oraz rekomendowania inwestorowi dalszego trybu postępowania w zakresie aspektów prawnych związanych z realizacją projektu.

Struktura dokumentu:

 1. Uwagi wstępne
 2. Źródła prawa i dokumenty
 3. Warunki brzegowe transakcji przyjęte przez Miasto
 4. Podsumowanie
 5. Model samorządowy – podmiot wewnętrzny
 6. Modele PPP – opłata za dostępność
 7. Model PPP – gwarancja strumienia odpadów
 8. Podział ryzyka – zagadnienie tytułu dłużnego
 9. Dopuszczalny zakres dialogu konkurencyjnego
 10. Gospodarowanie strumieniem odpadów komunalnych
 11. Planowane zamiany w prawe dotyczące gospodarowania odpadami

4. Raport ze świadczenia usług doradztwa technicznego dla projektu „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (943 KB)

Dokument został przygotowany w celu przedstawienia oceny zastanej dokumentacji w zakresie kwestii technicznych.

Struktura dokumentu:

 1. Streszczenie
 2. Wstęp
 3. Założenia dotyczące odpadów
 4. Założenia dotyczące technologii

5. Podsumowanie z badania rynku dotyczącego pozyskania partnera prywatnego do realizacji projektu POIiŚ 2.1 – 13 „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (265 KB)


Badanie rynku zostało przeprowadzone w celu wstępnego sprawdzenia i weryfikacji określonych założeń dotyczących realizacji projektu w formule ppp. Dokument przedstawia wynik pracy doradców w zakresie zbadania możliwości realizacji przedmiotowego projektu z punktu widzenia prywatnych podmiotów zainteresowanych potencjalnie udziałem w postępowaniu na wybór partnera prywatnego oraz z punktu widzenia instytucji kredytujących realizację przedmiotowej inwestycji.

Struktura dokumentu:

 1. Wprowadzenie
 2. Działania przeprowadzone w ramach badania rynku
  1. lista potencjalnych inwestorów i instytucji finansowych
  2. zagadnienia poruszane podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami i bankami
  3. informacje o projekcie przedstawione podczas badania rynku
 3. Podsumowanie kluczowych wniosków

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska