Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-10-2011

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)

Kategoria: Małopolskie | Dotyczy: sport i rekreacja

„Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)” realizowany przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)                Projekt hybrydowy PPP + UE              Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)

 

Opis inwestycji
Realizacja inwestycji planowana jest na terenie kompleksu obiektów sportowych Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków, zlokalizowanego przy ul. Reymonta w bliskim sąsiedztwie Krakowskich Błoń. W najbliższym otoczeniu znajdują się obiekty sportowe, takie jak: modernizowany stadion piłkarski, budynki sportowe TS Wisła oraz stara hala sportowa TS Wisła.

Planowana wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa ma być nowoczesnym obiektem, który będzie umożliwiał organizację imprez sportowych na najwyższym światowym poziomie. Obiekt umożliwi również organizację różnego rodzaju imprez masowych w tym: koncertów, spektakli, konferencji. Hala pomieści od 5 do 7 tysięcy widzów, w zależności od rodzaju widowiska. Obiekt powinien łączyć następujące funkcje:

 • sportową (koszykówka, siatkówka, judo, boks, piłka ręczna, hokej na lodzie);
 • widowiskowo-estradową;
 • ekspozycyjną i targową;
 • rekreacyjną (ogólnodostępną);
 • handlowo-komercyjną.

Szacunkowy koszt  projektu: 55 mln zł (około 13,7 mln euro). Termin realizacji: 2012-2015.

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)

 

Projekt hybrydowy
Koncepcja finansowa projektu zakłada połączenie środków pozyskanych z dofinansowania Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2007–2013 ze środkami prywatnymi. Aktualnie beneficjent jest na etapie poszukiwania potencjalnego partnera prywatnego.

Proponowane modele współpracy:

 • PPP: BOT (Build-Operate-Transfer), DBFO (Design-Build-Finance-Operate), BOO (Build-Own-Operate),
 • Koncesja.

Wstępnie koncepcja zakłada, iż po wybudowaniu obiektu, partner publiczny wraz z partnerem prywatnym wybiorą zarządcę infrastruktury – założenie to może ulec zmianie w wyniku dalszych dyskusji i analiz.

Zobowiązania dla partnera prywatnego:

 • uczestnictwo w fazie projektowej;
 • wniesienie wiedzy i doświadczenia (know-how) w zakresie budowy nowoczesnych hal widowiskowo sportowych;
 • wkład finansowy w budowę inwestycji;
 • wkład finansowy w wyposażenie obiektu.

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)

 

Zobowiązania partnera publicznego (Gmina Miejska Kraków):

 • wniesienie pod inwestycję gruntów o znacznej wartości;
 • opracowanie koncepcji budowy obiektu, planów budowlanych i uzyskanie stosownych pozwoleń;
 • opracowanie projektu budowlanego;
 • promocja obiektu;
 • współpraca przy organizacji imprez sportowych, kulturalnych i innych wydarzeń;
 • wyłonienie zarządcy obiektu.

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)

 

Korzyści dla partnera prywatnego:

 • korzyści finansowe z prowadzenia obiektu: wpływy z biletów, gastronomii, parkingu, wynajmu sal, wpływy z reklamy i organizacji imprez;
 • atrakcyjna lokalizacja i dostępność komunikacyjna (bliskość centrum miasta, dworca autobusowego i kolejowego, dogodny dojazd do lotniska, możliwe alternatywne formy komunikacji: ścieżka rowerowa, komunikacja miejska);
 • możliwość uzyskania dotacji, subwencji w zakresie dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży oraz imprez sportowych Gminy Miejskiej Kraków;
 • bliskość bazy hotelowej, centrów kulturalnych i handlowych;
 • usytuowanie obiektu oraz jego architektura umożliwiają organizację imprez masowych;
 • obiekt umożliwiający organizację zawodów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ZIS Odsyłacz

 

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej wraz z zapleczem (Hala TS WISŁA)

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska