Menu


12-10-2017

Regulacje polskie

 

  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (PDF 781 KB) Ustawa określa m. in. zakres sektora finansów publicznych, formy prawne jednostek tego sektora, zasady gospodarki finansowej tych jednostek, zasady i tryb kontroli finansowej i audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, zakres przedmiotowy finansów publicznych, sposoby zapewnienia realizacji jawności i przejrzystości finansów publicznych, procedury ostrożnościowe i sanacyjne w sytuacji zagrożenia nadmiernym wzrostem długu publicznego.

 

 

OBJAŚNIENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH

 

  •  

  •  

     

     

    ARCHIWUM: