Menu


12-10-2017

Regulacje polskie

 

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PDF 1,08 MB) Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

 

 ARCHIWUM: