Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

12-10-2017

Regulacje polskie

 

 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (PDF 781 KB) Ustawa określa m. in. zakres sektora finansów publicznych, formy prawne jednostek tego sektora, zasady gospodarki finansowej tych jednostek, zasady i tryb kontroli finansowej i audytu wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, zakres przedmiotowy finansów publicznych, sposoby zapewnienia realizacji jawności i przejrzystości finansów publicznych, procedury ostrożnościowe i sanacyjne w sytuacji zagrożenia nadmiernym wzrostem długu publicznego.

 

 

OBJAŚNIENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH

 

 •  

 •  

   

   

  ARCHIWUM:

   

   

   

   

  Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
  2013 © Ministerstwo Rozwoju

  Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
  © Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

  NSS Unia Europejska