Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


28-06-2012

Informacja nt. stanu negocjacji nad zapisami dot. projektów ppp w Rozporządzeniu Ogólnym dla polityki spójności w latach 2014-2020

26 czerwca 2012 r. na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych w ramach częściowego podejścia ogólnego (ang. partial general approach) przyjęte zostały zapisy dotyczące ppp w formie odrębnego rozdziału w przyszłym Rozporządzeniu Ogólnym.

Polska od początku aktywnie promowała zastosowanie szczególnego podejścia do ppp w ramach regulacji dotyczących polityki spójności, zaś przyjęcie tych zapisów przez Radę Unii Europejskiej stanowi ogromny sukces polskich negocjatorów, gdyż w pierwotnej wersji projektu rozporządzenia nie było żadnych zapisów poświęconych specyfice projektów ppp.

Powyższe zapisy zostały przyjęte w ramach bloku dotyczące projektów generujących dochód i zawierają następujące elementy:

  • uznanie szczególnej specyfiki ppp poprzez zapewnienie prymatu przepisów dla tego trybu nad przepisami o charakterze ogólnym,
  • wprowadzenie do rozporządzenia ogólnego definicji ppp
  • zapewnienie, że beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub podmiot prywatny,
  • zapewnienie możliwości zmiany beneficjenta w trakcie realizacji projektu, bez uszczerbku dla przepisów dotyczących trwałości,
  • uznanie kwalifikowalności wydatków w przypadku wpłaty refundacji UE na rachunek powierniczy jeśli kontrakt ppp przewiduje ponoszenie przez podmiot publiczny opłat za dostępność, rozłożonych w fazie operacyjnej projektu tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków. 

Należy pamiętać, że jedną z podstawowych zasad negocjacji unijnych jest, że nic nie jest ustalone dopóki wszystko nie jest ustalone. W praktyce oznacza to, że przepisy dotyczące ppp tak jak i inne zamknięte tematy będzie można uznać za ostatecznie uzgodnione dopiero w momencie przyjęcia całego pakietu legislacyjnego, tj. najprawdopodobniej  w drugiej połowie 2013 r.

Przyjęty tekst kompromisowy został zamieszczony na stronie Rady Unii Europejskiej Strona otwiera się w nowym oknie  

Więcej informacji nt. stanu negocjacji nad pakietem legislacyjnym dla polityki spójności 2014-2020 znajduje się na portalu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska