Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-06-2019

Opracowanie nowej analizy pn. „Wpływ zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny”

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oddaje do rąk czytelników analizę pn. „Wpływ zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny”. Opracowanie ma charakter praktycznego przewodnika przygotowanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w tym znowelizowaną Ustawą o finansach publicznych i Ustawą o PPP.

Celem analizy jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sprawozdawczością w zakresie zobowiązań finansowych wynikających z umów o PPP i oceną wpływu tych zobowiązań na deficyt budżetowy i dług publiczny.

Autorzy w sposób czytelny  przedstawiają kolejne kroki, które podmioty publiczne powinny wykonać, aby prawidłowo przeprowadzić klasyfikację zobowiązań finansowych z umów o PPP.

Ustalenie czytelnych reguł w zakresie sprawozdawczości umów PPP powinno również przyczynić się do zoptymalizowania systemu monitoringu rynku PPP.

Dokument ma formę szczegółowej, a jednocześnie praktycznej instrukcji postępowania. Opracowanie podzielone zostało na trzy zasadnicze części, pierwsza i druga obrazujące system sprawozdawczości właściwy dla zamawiających odpowiednio szczebla rządowego i samorządowego, i trzecia, w której opisane zostały dwa praktyczne przykłady - pierwszy, który może świadczyć o wpływie zobowiązań z umowy o PPP na państwowy dług publiczny i  drugi wskazujący zapisy umowne, które w uproszczeniu pozwalają na wniosek, że zobowiązania są neutralne dla państwowego długu publicznego.

Opracowanie dotyczy umów o PPP, zawieranych na podstawie Ustawy o PPP, oraz umów koncesji zawieranych na podstawie Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Opracowaniem nie są objęte inne umowy nazwane i nienazwane związane z finansowaniem robót budowlanych, dostaw lub usług, wywołujących skutki podobne do umowy kredytu lub pożyczki.

Plik do pobrania:

Analiza wpływu zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny  (PDF 1,45 MB)

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska