Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-01-2013

Dokumentacja przetargowa dla dużych projektów

Dokumentacja wzorcowa do procedury przetargowej dla dużych projektów PPP w
zakresie oświetlenia ulicznego

 

Spis dokumentów oraz warunki korzystania z publikacji Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (107 KB)

 

Nr

Nazwa dokumentu

Przygotowanie procedury udzielenia zamówienia

V1 (g)

Zestawienie danych na podstawie dokumentacji powykonawczej Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (70 KB)

Przetarg

T 1 (g)

Ogłoszenie o zamówieniu Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (192 KB)

T 2 (g)

Informacja dla uczestników przetargu Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (92 KB)

T 3 (g)

Formularz dla oferentów Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (195 KB)

T 4 (g)

Formularze. Ocena wniosków złożonych przez oferentów Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (103 KB)

T 5 (g)

Pismo odmowne. Przetarg Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (67 KB)

Wymogi dotyczące oferty

A 1 (g)

Zaproszenie do składania ofert Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (80 KB)

A 2 (g)

Dokument programowy Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (87 KB)

A 3 (g)

Informacja dla oferentów  Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (124 KB)

A 4 (g)

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia. System kar umownych Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (235 KB)

A 4 (g)

Umowa o świadczenie usługi oświetlenia Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (58 KB)

A 5 (g)

Formularz. Uwagi oferentów. Dokumenty ekonomiczne Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (51 KB)

A 6 (g)

Formularz. Uwagi oferentów. Dokumenty prawne Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (51 KB)

A 7 (g)

Formularz. Uwagi oferentów. Dokumenty techniczne Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (51 KB)

A 8 (g)

Formularz ofertowy Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (56 KB)

A 8 (g)

Wytyczne w sprawie ustalania kosztów Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (199 KB)

A 9 (g)

Formularz. Koszty renowacji Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (74 KB)

A 10 (g)

Formularz. Koszty eksploatacyjne Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (69 KB)

A 11 (g)

Formularz. Koszty energii Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (57 KB)

A 12 (g)

Formularz. Koszty konserwacji Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (66 KB)

A 13 (g)

Formularz. Finansowanie Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (64 KB)

A 14 (g)

Formularz. Plan. Konto. Renowacja i konserwacja Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (57 KB)

A 15 (g)

Formularz. Montaż nowych urządzeń. Demontaż. Przebudowa. Modyfikacja Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (72 KB)

A 16 (g)

Gwarancja należytego wykonania zobowiązań umownych Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (73 KB)

A 17 (g)

Opis techniczny urządzeń Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (155 KB)

A 18 (g)

Specyfikacja rezultatów. Standardy budowlane Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (132 KB)

A 18 (g)

Specyfikacja rezultatów. Zarządzanie przedsiębiorstwem Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (113 KB)

A 18 (g)

Specyfikacja rezultatów. Konserwacja Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (97 KB)

A 18 (g)

Specyfikacja rezultatów. Katalog opraw oświetleniowych Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (116 KB)

A 19 (g)

Matryca oceny ofert Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (81 KB)

A 20 (g)

Formularz. Ocena ofert Plik w formacie XLS otwiera się w nowym oknie (62 KB)

A 21 (g)

Pismo odmowne Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (68 KB)

A 22 (g)

Pismo w sprawie udzielenia zlecenia Plik w formacie DOC otwiera się w nowym oknie (73 KB)

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska