Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-02-2019

Zielone światło z ministerstwa dla budowy mieszkań w Giżycku w formule PPP

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podpisał opinię, z której wynika, że planowana przez samorząd Giżycka budowa 100 mieszkań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)  jest zasadna. To pierwsza taka opinia wydana po nowelizacji ustawy o PPP.

W połowie grudnia do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) wpłynął wniosek, w którym miasto Giżycko zgłosiło chęć budowy mieszkań w ramach PPP. Uchwalona w 2018 roku nowelizacja ustawy o PPP pozwala instytucjom publicznym zwrócić się do Ministra Inwestycji i Rozwoju o opinię, czy uzasadniona jest realizacja inwestycji właśnie w tej formule. Przy czym nie muszą być to tylko przedsięwzięcia polegające na budowie mieszkań. Mogą też dotyczyć innych obszarów, na przykład transportu publicznego, czy infrastruktury. Wniosek z Giżycka był pierwszym, dla którego minister wydał opinię na podstawie nowych przepisów. 

Na czym ma polegać inwestycja giżyckiego samorządu? W ramach przedsięwzięcia prowadzonego pod nazwą „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” ma powstać 100 mieszkań w centrum Giżycka o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Projekt zakłada, że wysokość czynszu ma być regulowana przez gminę. Jak zapowiadają władze Giżycka, do końca marca ma się rozpocząć dialog konkurencyjny z potencjalnymi partnerami prywatnymi. Giżycko planuje zrealizować inwestycję przy wsparciu z rządowego Programu Mieszkanie Plus.

„Już od dawna promujemy wiedzę o PPP  i zachęcamy instytucje publiczne by wykorzystywały tę formułę, gdy jest to uzasadnione. Możliwość pozyskania naszej opinii jest jedną z zachęt. W Giżycku pieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. Rozwój PPP jako formy realizacji inwestycji łączy się tam z budową nowych mieszkań w Programie Mieszkanie Plus” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska