Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


08-12-2017

Czytelne zasady rozliczania VAT i CIT w umowach PPP

Kategoria: Aktualności , Działania Platformy | Dotyczy: prawny

Minister Rozwoju i Finansów, z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, opracował objaśnienia dotyczące rozliczeń w zakresie VAT, CIT i PIT transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedsiębiorcy i podmioty publiczne zainteresowane realizacją zadań w tej formule od dawna oczekiwały na opracowanie przejrzystych i zrozumiałych wytycznych odnoszących się do kwestii podatkowych.

Objaśnienia Ministra Rozwoju i Finansów dotyczą problematyki rozliczania przez partnera prywatnego na gruncie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, transakcji realizowanych w ramach umów o PPP w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przygotowanie objaśnień jest elementem działań wynikających z Polityki Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, których celem jest określenie przejrzystych zasad wykorzystania formuły PPP.

Celem objaśnień jest:

  • prawidłowa identyfikacja dla celów VAT usług świadczonych przez partnera prywatnego w przyjętym wariancie partnerstwa publiczno-prywatnego;
  • właściwe określenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług, 
  • ustalenie podstawy opodatkowania dla realizowanych usług;
  • wskazanie prawidłowego dokumentowania dla celów VAT usług świadczonych przez partnera prywatnego;
  • określenie na gruncie ustawy CIT i ustawy PIT zasad ustalania przychodów i kosztów z tytułu świadczonych usług przez partnera prywatnego, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dokument obejmuje wyjaśnieniami wariant partnerstwa publiczno-prywatnego, w  którym strona publiczna zleca partnerowi prywatnemu na podstawie umowy PPP:

  • usługę projektową obejmującą zaprojektowanie obiektu oraz usługę budowlaną (budowlano-montażową), obejmującą wybudowanie obiektu - (Etap Robót);
  • usługę utrzymania (eksploatacji) i zarządzania obiektem wybudowanym na nieruchomości będącej przez cały okres obowiązywania umowy własnością podmiotu publicznego (Etap Utrzymania i Zarządzania Obiektem);
  • usługę finansową polegającą na rozłożeniu w czasie płatności wynagrodzenia za Etap Robót, ze spłatą odroczoną na etap utrzymania i zarządzania obiektem, jeżeli strony wyodrębnią taką usługę za wynagrodzeniem.

Po zakończeniu okresu trwania umowy obiekt zostanie przekazany stronie publicznej.

Informacja opublikowana na stronie Ministerstwa Finansów. 

Pobierz plik:

Objaśnienia podatkowe z 1 grudnia 2017 r. - Rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych  transakcji realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym  (PDF 235 KB )

 

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska