Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-10-2018

Zaproszenie do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).
 
W ramach projektu zostanie zorganizowanych 6 trzy-dniowych zagranicznych wizyt studyjnych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Celem zagranicznych wizyt studyjnych jest podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP, w szczególności inwestycji wdrażanych w sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju rynku PPP w Polsce.

Do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Pierwsza wizyta odbyła się 22-24 maja 2018 r. w Niemczech (Nadrenia Północna Westfalia) i jej motywem przewodnim były przedsięwzięcia PPP z sektora dotyczącego budynków kubaturowych. Druga wizyta odbyła się 25-27 września 2018 r. we Francji i jej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z projektami PPP wdrażanymi w dziedzinie rozwiązań dla inteligentnych miast oraz rozwiązań miejskich przyjaznych mieszkańcom.

Obecnie zapraszamy do udziału w wizycie do Czech w dniach 11-13 grudnia 2018 r. Motywem przewodnim wizyty będą przedsięwzięcia PPP z sektora efektywności energetycznej - budynki użyteczności publicznej oraz transportu publicznego, dlatego też zaproszenie kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli podmiotów planujących realizację przedsięwzięć ze wskazanych sektorów.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 20 listopada 2018 r. na adres: elzbieta.nowosiadly@centrum-ppp.pl

Informacje o kolejnych 3 wizytach w 2019 roku zostaną zamieszczone wkrótce.

 

Agenda wizyty studyjnej 
 
Regulamin zagranicznych wizyt studyjnych

 
Formularz zgłoszeniowy


Szczegółowych informacji w sprawie wizyt udziela pracownik Fundacji Centrum PPP:
Bartosz Mysiorski, bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl, tel. 519-138-517

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska