Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-04-2018

Zaproszenie na zagraniczne wizyty studyjne do krajów UE

Kategoria: Aktualności | Dotyczy: horyzontalny

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).
 
W ramach projektu zostanie zorganizowanych 6 trzydniowych zagranicznych wizyt studyjnych do krajów UE posiadających duże doświadczenie w realizacji przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
 
Pierwsza wizyta odbędzie się 22-24 maja 2018 r. w Niemczech (Nadrenia Północna Westfalia) i jej motywem przewodnim będą przedsięwzięcia PPP wdrażane w sektorze dotyczącym budynków kubaturowych.
Celem zagranicznych wizyt studyjnych jest podniesienie praktycznej wiedzy na temat realizacji przedsięwzięć PPP, w szczególności inwestycji wdrażanych w sektorach uznanych za kluczowe dla rozwoju rynku PPP w Polsce.
 
Do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Na pierwszą wizytę, zapraszamy przedstawicieli podmiotów planujących realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w formule PPP w sektorze budynków użyteczności publicznej. Szczegóły organizacyjne znajdują się w Regulaminie.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 30 kwietnia 2018 r. na adres elzbieta.nowosiadly@centrum-ppp.pl.

Informacje o kolejnych wizytach w 2018 roku (Francja i Czechy), a także kolejnych 3 wizytach w 2019 roku zostaną zamieszczone wkrótce.Pobierz pliki:

Agenda wizyta studyjna Niemcy (PDF 350 KB)
 
Formularz zgłoszeniowy (PDF 397 KB)

 

Szczegółowych informacji w sprawie wizyt udziela pracownik Fundacji Centrum PPP:
Bartosz Mysiorski, bartosz.mysiorski@centrum-ppp.pl , tel. 519-138-517.

 

 

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska