Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


07-12-2018

Zaproszenie do udziału w krajowych wizytach studyjnych

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz z konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich zaprasza do udziału w krajowych wizytach studyjnych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Wizyty studyjne odbędą się w: Nowym Sączu (21 lutego 2019 r.) - projekt. pn. Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, Sierpcu (3 kwietnia 2019 r.) - projekt pn. Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Krakowie (6 czerwca 2019 r.) - projekt pn. Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią, Konstancinie-Jeziornie (19 września 2019 r.) – projekt pn. Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna oraz Sopocie (24 października 2019 r.) - projekt pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych.
Do udziału w wizytach studyjnych zapraszamy osoby zainteresowane tematyką PPP w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych oraz jednostkach administracji rządowej, w tym w szczególności decydentów i osoby zajmujące się inwestycjami i ich finansowaniem, infrastrukturą, pozyskiwaniem środków unijnych, zamówieniami publicznymi czy też obsługą prawną.

Każda wizyta jest jednodniowa i nieodpłatna. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce wizyty. Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe i wyżywienie) finansowane będą ze środków projektu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wizytach, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdują się w Regulaminie wizyt studyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na wybraną wizytę w formularzu rejestracyjnym.

Ramowa agenda wizyty

Harmonogram wizyt

Informacja prasowa na temat wizyt

Opis projektu w Nowym Sączu

Opis projektu w Sierpcu

Opis projektu w Krakowie

Opis projektu w Konstancinie-Jeziornie

Opis projektu w Sopocie


Szczegółowych informacji w sprawie wizyt udzielają pracownicy Związku Miast Polskich:

Anna Wiktorczyk-Nadolna, anna.nadolna@zmp.poznan.pl, tel. 605 545 608

Joanna Ludwiczak, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl, tel. 061 633 50 53

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska