Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-02-2019

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla skarbników i służb finansowych

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju wraz ze Związkiem Miast Polskich zaprasza do udziału w szkoleniach dla skarbników i służb finansowych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Program szkolenia obejmuje m.in. specyfikę finansowych aspektów projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), sposób ich rozliczania – w tym aspekty podatkowe, rolę służb finansowych w przygotowaniu projektu na etapie analiz przedrealizacyjnych i szacowania ryzyk, wpływ na wskaźniki zadłużenia jednostki.

Szkolenia odbędą się w: Poznaniu (20 marca 2019 r.), Katowicach (27 marca 2019 r.), Gdańsku (10 kwietnia 2019 r.) oraz Warszawie (17 kwietnia 2019 r.)

Do udziału w szkoleniach zapraszamy skarbników i pracowników służb finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych JST, zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu PPP.

Szkolenia są jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg – pod warunkiem spełnienia wymagań wskazanych w Regulaminie szkoleń) finansowane będą ze środków projektu.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegóły znajdują się w Regulaminie szkoleń dla skarbników i służb finansowych.

Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na wybrane szkolenie w formularzu rejestracyjnym.

Pobierz pliki:

Ramowa agenda szkoleń

Harmonogram szkoleń

Informacja prasowa na temat szkoleńSzczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają pracownicy Związku Miast Polskich:

Anna Wiktorczyk-Nadolna, anna.nadolna@zmp.poznan.pl, tel. 605 545 608

Joanna Ludwiczak, joanna.ludwiczak@zmp.poznan.pl, tel. 061 633 50 53

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska