Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-12-2016

XI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

13 grudnia 2016 r. odbyło się XI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP, na którym podsumowano działania Ministerstwa Rozwoju i Platformy PPP w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizowane w ciągu ostatniego roku oraz zorganizowano dla członków Platformy PPP dwa szkolenia.

Spotkanie otworzył Witold Słowik, podsekretarz stanu MR, nadzorujący w resorcie działania związane z upowszechnianiem formuły PPP. W swoim wystąpieniu podkreślił, że

- Rok 2016 był szczególnie intensywny, jeśli chodzi o działania w zakresie PPP. Ich efektem było m.in. uchwalenie nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz opracowanie projektu strategicznego dokumentu pn. „Polityka rządu w zakresie rozwoju PPP.

Podsumowanie działalności MR i Platformy PPP za rok 2016 przedstawił Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. W prezentacji odniósł się między innymi do działalności ministerstwa w obszarze wsparcia inwestycji PPP, monitoringu rynku przedsięwzięć PPP oraz do zadań wdrażanych w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”.

 

podsekretarz stanu w MR Witold Słowik, dyrektor departamentu PPP Paweł Szaciłło, naczelnik Wydziału Marcin Jędrasik

 przewodniczący Zespołu podsekretarz stanu w MR Witold Słowik,
dyrektor departamentu PPP Paweł Szaciłło, naczelnik Wydziału Marcin Jędrasik

Zaprezentowano także prace resortu w zakresie opracowania strategicznego dokumentu "Polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego" oraz dotychczasowe działania Ministerstwa w zakresie proponowanych zmian prawnych w obszarze PPP.

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MR, specjalnie dla członków Platformy PPP, zorganizował dwa szkolenia. Pierwsze dotyczyło wykorzystania nowego narzędzia Europejskiego Centrum Wiedzy PPP w zakresie oceny przygotowania do realizacji projektu PPP przez jednostki sektora publicznego – szkolenie poprowadził Michał Piwowarczyk, zastępca dyrektora. Drugie szkolenie dotyczące rozwiązań prawnych, które zostaną wprowadzone do porządku legislacyjnego nową ustawę o koncesji na roboty budowlane i usługi poprowadził Grzegorz Lang, radca ministra.

 

członkowie Zespołu Sterującego Platformy PPP

 członkowie Zespołu Sterującego Platformy PPP

Zobacz prezentacje:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska