Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-09-2018

Wytyczne MIiR w zakresie przygotowania projektów PPP

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny

W ramach realizacji Polityki rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego,  przyjętej przez Radę Ministrów w lipcu 2017 r.  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wytyczne dotyczące przygotowania projektów PPP.

Wytyczne są zbiorem praktycznych rekomendacji jak krok po kroku przygotować niezbędne analizy, aby decyzja o wszczęciu postępowania na wybór partnera prywatnego w trybie zamówienia publicznego lub procedury koncesyjnej była właściwa. Praktycznym załącznikiem do Wytycznych są formularze, do wykorzystania w ramach procesu przygotowania projektu PPP np. przykładowa matryca ryzyk czy typowe kluczowe wskaźniki efektywności dla różnych sektorów.

Wytyczne w zakresie przygotowania projektów PPP są pierwszą z trzech publikacji na temat realizacji projektów PPP. Kolejne części wytycznych opisywać będą procedurę związaną z postępowaniem na wybór partnera prywatnego  oraz przedstawią wzory umów PPP i koncesji ze stosownymi komentarzami.


Wytyczne PPP (Tom I). Przygotowanie projektów (PDF 4,67 MB)

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) na usługi doradcze – wzór (DOC 95 KB)

Załącznik 2. Lista dokumentów i informacji o Infrastrukturze Publicznej (DOC 77 KB)

Załącznik 3. Przykładowy Kwestionariusz dla Partnerów Prywatnych (DOC 57 KB)

Załącznik 4. Przykładowy Kwestionariusz dla Instytucji Finansujących (DOC 57 KB)

Załącznik 5. Przykładowy Opis Potrzeb i Wymagań – drogi (DOC 87 KB)

Załącznik 6. Przykładowy Opis Potrzeb i Wymagań – sektor wodno – kanalizacyjny (DOC 79 KB)

Załącznik 7. Przykładowy Opis potrzeb i wymagań – sektor kubaturowy (DOC 80 KB)

Załącznik 8. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – drogi (DOC 59 KB)

Załącznik 9. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – sektor wodno-kanalizacyjny (oczyszczalnia ścieków) (DOC 58 KB)

Załącznik 10. Typowe kluczowe wskaźniki efektywności – sektor kubaturowy (siedziba urzędu) (DOC 58 KB)

Załącznik 11. Przykładowa matryca ryzyk (DOC 149 KB)
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska