Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-08-2017

Ministerstwo Rozwoju wspiera kolejny projekt PPP

Projekt pn. „Budowa Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” został  objęty wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju. 9 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa z doradcami w celu zapewnienia wsparcia prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dla przygotowania i wdrożenia ww. projektu w modelu PPP.

Jest to czwarta umowa na doradztwo PPP zawarta w tym roku przez Ministerstwo Rozwoju w ramach prowadzonych przez resort działań na rzecz lepszego wykorzystania tej formuły w Polsce. Pozostałe umowy dotyczą projektów PPP realizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, miasto Tarnów oraz Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Projekt pn. „Budowa Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” zakłada stworzenie budynku użyteczności publicznej mieszczącego wydziały Urzędu Miasta Krakowa odpowiedzialne za zadania związane z obsługą inwestorów oraz zagospodarowaniem przestrzennym miasta. Nakłady inwestycyjne oceniane są na ok. 200 mln zł.

Wsparcie Ministerstwa Rozwoju obejmuje szeroki zakres działań doradczych, w tym przede wszystkim wsparcie promotora projektu w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego aż do etapu zamknięcia finansowego. Może objąć również sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Poza ww. projektami Ministerstwo zawarło wcześniej kontrakty doradcze na wsparcie projektów dot. modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu oraz przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim.

W najbliższym czasie Ministerstwo Rozwoju planuje objąć podobnym wsparciem kolejne zamierzenia inwestycyjne PPP.

 

 

COI_krakow

Wizualizacja Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska