Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


18-03-2011

Wpływ projektów PPP na poziom długu publicznego

Kategoria: Ekspertyzy , Regulacje , Aktualności | Dotyczy: horyzontalny

W kontekście dyskusji dotyczących wpływu projektów PPP na poziom długu publicznego,  zamieszczamy pismo Ludwika Koteckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, dotyczące przedmiotowego zagadnienia.

W piśmie znajduje się odwołanie do decyzji EUROSTAT-u z 11 lutego 2004 r., która determinuje sposób klasyfikacji zobowiązań z tytułu umów PPP oraz konstatacja, że właściwym miejscem na uregulowanie kwestii związanych z ryzykami mającymi wpływ na poziom długu publicznego lub deficytu jest ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Pobierz plik:
Pismo Pana Ludwika Koteckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, dotyczące wpływu projektów PPP na poziom długu publicznego (40 KB)

 

 

 
 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska