Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-11-2013

VI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP

27 listopada 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odbyło się VI posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP. Celem posiedzenia było podsumowanie działań Platformy PPP w 2013 r., a także uzgodnienie planu pracy na 2014 r. 

Tradycyjnie w kolejnym posiedzeniu Zespolu Sterującego wzięli udział nie tylko jego członkowie, ale także wszyscy zaproszeni przedstawiciele podmiotów publicznych należących do Platformy PPP. 

Prowadzący posiedzenie Robert Kałuża, dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIR przedstawił realizację Planu pracy Platformy PPP w 2013 r., wnioski z wybranych raportów Platformy PPP ("Bankowalność projektu PPP. Podejście instytucji finansowych"  oraz raporty z doświadczeń w projekcie drogowym Dąbrowy Górniczej) a także Plan pracy na 2014 r.

DSCN1988_ZS

Członkowie Platformy PPP  podczas VI posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP

 

W ramach przygotowanej przez resort propozycji Planu pracy na 2014 r. R. Kałuża omówił zadania do realizacji w następujących obszarach:

  • Wymiana wiedzy, dobrych praktyk i identyfikacja barier;
  • Wsparcie projektów pilotażowych w celu wypracowania dokumentacji wzorcowej;
  • Wsparcie merytoryczne dla podmiotów publicznych realizujących projekty PPP;
  • Zapewnienie dostępu do opinii, analiz, wzorów umów;
  • Promocja PPP jako instrumentu efektywnej realizacji zadań publicznych. 

Wśród nowych propozycji zaplanowany został nabór projektów nastawionych na efektywność energetyczną, a następnie wsparcie wybranego projektu pilotażowego z tego sektora. Sektor efektywności energetycznej jest ważny z punktu widzenia możliwości realizacji projektów hybrydowych, a ponadto projekty te są stosunkowo prostsze i łatwiej je przeprowadzić. W 2013 r. wsparcie tego sektora miało charakter merytoryczny, horyzontalny.

Propozycja MIR została przyjęta jednogłośnie przez upoważnionych członków Zespołu Sterującego w drodze uchwały.

Posiedzenie zakończyła prezentacja Michała Piwowarczyka, zastępcy dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w MIR, zatytułowana Dotychczasowe rezultaty wsparcia przez Platformę PPP projektów pilotażowych w celu wypracowania wzorcowej dokumentacji w sektorach ochrony zdrowia i dróg samorządowych.

 

DSCN1990_ZS3

     Członkowie Platformy PPP podczas VI posiedzenia Zespołu Sterującego Platformy PPP

 

  

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska