Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-06-2015

Trwa nabór projektów z sektora zdrowia

Kategoria: Artykuły | Dotyczy: horyzontalny , ochrona zdrowia

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) prowadzi nabór projektów ppp z sektora ochrony zdrowia dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia.

Celem naboru jest wybór grupy projektów z sektora ochrony zdrowia, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule ppp i potencjalnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Projekty te zostaną objęte wsparciem MIiR w procesie przygotowania do realizacji w modelu ppp.

Szczegółowe warunki i zasady, dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektów do wsparcia, zostały określone w Regulaminie naboru projektów ppp z sektora ochrony zdrowia oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na niniejszej stronie. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

22 czerwca br. doprecyzowano Regulaminu naboru. Zmodyfikowano brzmienie pkt 3.2 ppkt 4 oraz dodano pkt 3.3. Celem zmian jest zapewnienie, że projekty zakwalifikowane do wsparcia będą spełniały stosowne wymagania.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DWP  Nabór Zdrowie.
Formularz zgłoszenia można również przesłać na adres: ppp.zdrowie@mir.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 15 lipca 2015 r. 
Udział oraz wsparcie doradcze dla uczestników naboru są bezpłatne.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Marta Witkowska,
tel. 22 273 79 61, e-mail: ppp.zdrowie@mir.gov.pl

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska