Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-12-2017

Zapraszamy do udziału w szkoleniach profilowanych w ramach projektu Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce!

Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju wraz z konsorcjum Konfederacji Lewiatan i Fundacji Centrum PPP zaprasza do udziału w szkoleniach profilowanych, realizowanych w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

Kolejna seria szkoleń skierowana jest do pracowników administracji rządowej, szczególnie do osób udzielających informacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), pracowników Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (pracowników Urzędów Marszałkowskich poszczególnych województw), pracowników Instytucji Zarządzających Krajowymi Programami Operacyjnymi, pracowników Instytucji Pośredniczących i Wdrażających Krajowe Programy Operacyjne.

Szkolenie będzie ukierunkowane na przedstawienie podstawowych informacji z zakresu wprowadzenia do tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego (w tym obalenie mitów i stereotypów) oraz szerokie omówienie możliwości łączenia dofinansowania unijnego z dofinasowaniem partnera prywatnego w ramach projektów hybrydowych. W szczególności nacisk zostanie położony na kwestie uregulowań prawnych w rozporządzeniu unijnym i prawie krajowym, zasad przygotowania projektów hybrydowych wynikających z wytycznych oraz innych kwestii praktycznych tj. rachunek powierniczy, kwalifikowalność, rozliczanie dotacji. W trakcie szkolenia zostaną również przedstawione przykłady projektów hybrydowych 2014-2020.

Szkolenia będą jednodniowe i nieodpłatne. Uczestnicy pokrywać będą jedynie koszt dojazdu na miejsce szkolenia. Pozostałe koszty (trenerzy, wynajem sali szkoleniowej, materiały, wyżywienie i ewentualny nocleg) finansowane będą ze środków projektu. Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem.

Najbliższe trzy szkolenia odbędą się :

11 stycznia 2018 r. w Warszawie

16 stycznia 2018 r. w Poznaniu

24 stycznia 2018 r. w Krakowie


Osoby zainteresowane udziałem będą mogły dokonać zgłoszenia na szkolenie w formularzu rejestracyjnym, wybierając jeden z trzech dostępnych terminów. 

W zależności od stopnia zainteresowania powyższym szkoleniem, zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia liczby osób z jednej instytucji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na szkoleniach, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają:
Katarzyna Vitkovska, tel. 22 273 84 85 oraz Marta Rudzka, tel. 22 273 87 18, natomiast korespondencję mailową prosimy kierować na adres: rozwojppp@mr.gov.pl
 

Pobierz plik:

Agenda szkolenia (PDF 204 KB)

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
2013 © Ministerstwo Rozwoju

NSS Unia Europejska