Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-07-2016

Spotkanie grup roboczych ds. Polityki Rządu i przeglądu prawa w zakresie ppp

28 lipca 2016 r. odbyły się, w ramach Zespołu ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, spotkania grupy roboczej ds. Polityki Rządu w zakresie ppp oraz grupy roboczej ds. przeglądu prawa w zakresie ppp. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięli w nim udział obok przedstawicieli strony rządowej, samorządowcy, doradcy, wykonawcy oraz reprezentanci środowisk naukowych i instytucji finansowych.

Osoby przy stole wypowiadają sie do mikrofonu


W ramach pierwszej części posiedzenia omówiono konspekt Polityki Rządu w zakresie ppp oraz zgłoszone przez członków grupy uwagi. Przedmiotem dyskusji były miedzy innymi kwestie zakresu podmiotowego i przedmiotowego projektowanego dokumentu, jego ramy czasowe, cele i charakter definicji ppp. Poruszono ponadto zagadnienia instrumentów wsparcia finansowego inwestycji i działań dedykowanych dużym projektom.

W drugiej części spotkania w ramach grupy ds. przeglądu prawa, dyskutowano przede wszystkim nad propozycjami konkretnych zmian legislacyjnych w ustawie o ppp i w rozporządzeniu wykonawczym do ww. ustawy. Poruszono również kwestie wprowadzenia zmian w przepisach podatkowych i innych ustawach mających znaczenie dla rynku ppp w Polsce. W trakcie dyskusji przedstawiono konkretne zagadnienia problemowe i zwrócono uwagę na konieczność kompleksowego podejścia do realizacji inwestycji w modelu ppp.

Zakończenie prac nad ww. dokumentami planowane jest w 2016 roku.

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska