Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-04-2018

Pierwszy rządowy projekt PPP oddany do użytkowania

Kategoria: Małopolskie | Dotyczy: budynki kubaturowe

6 kwietnia 2018 r. w Nowym Sączu odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania nowego gmachu Sądu Rejonowego. Pierwszy rządowy projekt realizowany w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym został zakończony na 6 miesięcy przed planowanym terminem. Wzorcowo przebiegająca realizacja inwestycji może stać się drogowskazem dla innych podmiotów publicznych, jak prawidłowo planować i realizować przedsięwzięcia PPP. Realizacja projektu była od początku i jest nadal wspierana przez resort rozwoju, a obecnie – inwestycji i rozwoju.

Sektor budynków użyteczności publicznych to rynek inwestycyjny z ogromnymi potrzebami, które wciąż pozostają niezaspokojone. Rzeczywistą odpowiedzią na to wyzwanie może być PPP, a najlepszym tego dowodem jest projekt budowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Pionierska inwestycja przetarła szlaki, obalając wiele narosłych wokół PPP mitów i stereotypów. Projekt nowosądecki jest dowodem na to, że PPP, tam gdzie jest to uzasadnione, może być stosowane z powodzeniem.

 

Podsekretaż Stanu Witold Słowik otwarcie budynku Sądu w Nowym Sączu

  Podsekretaż Stanu Witold Słowik otwarcie budynku Sądu w Nowym Sączu


Nasz aktywny udział w inwestycji nowosądeckiej odbieramy jako duży przywilej. Zdobyte doświadczenie i wiedza procentują przy wykonywaniu innych naszych zadań w obszarze PPP. Dobre praktyki wypracowane w Nowym Sączu staramy się upowszechniać wśród wszystkich potencjalnych partnerów publicznych zainteresowanych wykorzystaniem formuły PPP. Efektem naszego zaangażowania są m.in. raporty poświęcone tej inwestycji i publikacja książkowa, w której podsumowano wszystkie dotychczasowe działania – dodał Witold Słowik.

Nowy obiekt Sądu Rejonowego to 4-kondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 8 tys. m², spełniający wysokie standardy w zakresie pracy i obsługi klientów (m.in. zapewniający odpowiednią powierzchnię sal rozpraw, efektywną obsługę i komunikację, bezpieczeństwo i archiwizację dokumentów) przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, w szczególności wysokiej efektywności energetycznej obiektu. Budynek stanowi miejsce pracy dla ponad 200 pracowników. Projekt poza powierzchnią użytkową obejmuje także kompleksowe wyposażenie obiektu, parking podziemny, pełną infrastrukturę techniczną oraz niezbędne zagospodarowanie terenu.

Koszt inwestycji dla strony publicznej to 52,5 mln PLN brutto. Na etapie zarządzania obiektu partner prywatny – spółka PPP Projekt Sp. z. o. o. z Warszawy, należącą do Warbud S.A. – będzie pobierała wynagrodzenie od partnera publicznego w formie opłaty za dostępność. Łączna prognozowana wartość tej opłaty wyniesie około 130 mln PLN brutto, ale cena obejmuje koszty zaprojektowania, budowy, kompleksowego utrzymania budynku, a nawet zużycia energii cieplnej i w dużej części energii elektrycznej w całym 20-letnim okresie zarzadzania budynkiem. W tej cenie mieści się również koszt finansowania, pozyskanego dla tej inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekt od samego początku wspierany jest przez resort rozwoju, a obecnie – inwestycji i rozwoju. Pracownicy Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego uczestniczyli we wszystkich najważniejszych zadaniach związanych z wykonaniem inwestycji.

Zaangażowanie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w realizację przedsięwzięcia zostało doceniane przez obie strony umowy. Witold Słowik, podsekretarz stanu w resorcie inwestycji i rozwoju odebrał z rąk Zbigniewa Krupy, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, statuetkę Temidy oraz specjalne pisemne podziękowanie. Statuetką Temidy uhonorowano także Marcina Jędrasika, naczelnika w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Podsekretarz Stanu Witold Słowik odbiera statuetkę z rąk Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniewa Krupy

Podsekretarz Stanu Witold Słowik odbiera statuetkę
z rąk Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniewa Krupy


W uroczystości udział wzięło wielu znamienitych gości, wśród których byli  m.in.: Łukasz Piebiak – wiceminister sprawiedliwości, Dariusz Rams – prezes Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, przedstawiciele sądów, prokuratur oraz władz miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, jak również posłowie i senatorowie.

Kalendarium Projektu – kamienie milowe:

 • czerwiec 2012 – powołanie Zespołu Sterującego dla Projektu; w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sądów – Okręgowego i Rejonowego w Nowym Sączu – oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju);
 • marzec 2013 – zawarcie przez Sąd Okręgowy umowy na świadczenie usług doradczych;
 • czerwiec 2013 – zakończenie Etapu I doradztwa dla Projektu – „Identyfikacja możliwych metod i modeli realizacji Projektu oraz wskazanie najlepszego modelu realizacji Projektu”;
 • październik 2013 – ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego;
 • luty-lipiec 2014 – czas trwania dialogu konkurencyjnego (5 tur);
 • luty 2015 – wybór najkorzystniejszej oferty - Warbud-Infrastruktura Sp.z o.o.;
 • 5 marca 2015 – podpisanie umowy PPP w Nowym Sączu.;
 • sierpień 2015 – podpisanie umowy finansowej (kredytowej) pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz firmą PPP Projekt SP. z o.o. należącą do Warbud S.A.;
 • 7 kwietnia 2016 – „wbicie pierwszej łopaty” pod budowę nowej siedziby dla Sądu Rejonowego w Nowym Sączu;
 • grudzień 2017 – zakończenie robót budowlanych;
 • od 2 stycznia do 6 kwietnia – rozpoczęcie przeprowadzki do nowego gmachu i uroczyste oddanie do użytkowania nowej siedziby Sądu Rejonowego.

Więcej informacji dla podmiotów publicznych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy realizacji projektów PPP dostępnych jest tutaj.


Pobierz plik:

Najnowsza publikacja dotycząca przykładu "dobrych praktyk" w zakresie:

 

Zachęcamy do zapoznania się z wcześniej opracowanymi raportami i publikacjami.

 

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska