Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-04-2013

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej - Etap II


Prezentujemy Państwu kolejną publikację przygotowaną w ramach Platformy PPP pt. „Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap II". Obejmuje on prace przygotowawcze z okresu od publikacji ogłoszenia dla postępowania na wybór partnera prywatnego w styczniu 2012 r. do przesłania zaproszenia do składania ofert do wybranych wykonawców w sierpniu 2012 r.

Niniejszy materiał stanowi kontynuację raportu z etapu I opublikowaną na naszych stronach w dniu 5 grudnia 2012 r. Strona otwiera się w nowym oknie W ramach raportu z etapu II przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia omawiane między stroną publiczną a partnerami prywatnymi w trakcie dialogu konkurencyjnego.

Raport powstał w Departamencie Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego MRR, we współpracy i dzięki uprzejmości pracowników Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. W chwili obecnej trwają prace nad raportem z etapu III obejmującego okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert przez wybranych wykonawców w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania w styczniu 2013 r.
 
Zapraszamy Państwa serdecznie do lektury Raportu!

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej - Etap II, kwiecień 2013  Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (309 KB)

 

Pobierz pliki:

Załącznik nr 1 – Zaproszenie do składania ofert (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (511 KB)

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (1,07 MB)

Załącznik nr 3 – Program Funkcjonalno-Użytkowy (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (397 KB)

Załącznik nr 4 – Projekt Umowy Użyczenia Pasa Drogowego (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (203 KB)

Załącznik nr 5 – Obniżki  (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (149 KB)

Załącznik nr 6 – Wynagrodzenie (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (129 KB)

Załącznik nr 7 – Wymagania dotyczące Eksploatacji i Utrzymania (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (401 KB)

Załącznik nr 8 – Projekt Umowy (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (617 KB)

Załącznik nr 9 – Podział Zadań i Ryzyk (23.08.2012 r.) Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (436 KB)


Załącznik nr 10 – Interpretacja indywidualna IPPP3/443-1065/11-3/KB dotycząca momentu powstania obowiązku zapłacenia VAT Plik w formacie PDF otwiera się w nowym oknie (112 KB)

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska